Mokyklos himnas

Meno mūzų pilis

 

Laiko paukštė paliečia sparnais

Muzikos pasaulį

Kur liejas garsai, trykšta versmė paletėj,

Plaukia judesių žavi gama

Ir pripildo sielą,

Kai rampų šviesoj šypsos veidai jaunystės.

 

Palydėk vaikystę į svajonių pilį

Ten kur mūzos liečia keturstygę lyrą.

Susiburkim minčiai prie sraunios Lietavos

Ir išauskim juostą grožio ir vilties.

 

Griežia žiogas pievoj smuikeliu

Suprantu jo dainą

Ir šlama klevai, jūra garsų už lango

Visi takeliai ir keliai

Veda į mokyklą

Tarsi gulbė gieda himną mūs jaunystės.

 

Palinkėk kūrybos, nesuklyst sunkumuos

Sėki grūdą meilės darbui iš širdies.

Joninių laužais mes apjuosim pilį

Mums visiems brangi Meno mokykla.

 

Žodžiai ir muzika Virginijos Verikienės