Darbo užmokestis

JONAVOS JANINOS MIŠČIUKAITĖS MENO MOKYKLOS

Darbuotojų vidutinis darbo užmokestis

2022 m.

Eil. Nr.

Pareigos

Vidutinis darbo užmokestis Eur.

1.      

Direktorius, direktoriaus pavaduotojai

2250,28

2.      

Dailės mokytojai

1707,38

3.      

Muzikos mokytojai

1639,75

4.      

Choreografijos mokytojai

1720,68

5.      

Teatro mokytojai

1685,56

6.      

Aptarnaujantis personalas (bibliotekininkas, budėtojas, duomenų įvesties operatorius, elektrikas,  elektroninio dienyno administratorius, raštinės administratorius, sandėlininkas)

1020,13

7.      

Darbininkai

MMA