Darbo užmokestis

JONAVOS JANINOS MIŠČIUKAITĖS MENO MOKYKLOS

Darbuotojų vidutinis darbo užmokestis

2023 m.

Eil. Nr.

Pareigos

Darbuotojų skaičius

2022 m. IV ketvirčio nustatytas vidutinis darbo užmokestis 1 etatui

Darbuotojų skaičius

2023 m. I ketvirčio nustatytas vidutinis darbo užmokestis 1 etatui

1.       

Direktorius, direktoriaus pavaduotojai

4

2412,51

4

2941

2.       

Dailės mokytojai

4

1709,24

4

1809

3.       

Muzikos mokytojai

34

1629,45

34

1843

 

4.       

Choreografijos mokytojai

4

1712,86

 

4

1909

5.       

Teatro mokytojai

4

1566,65

4

1847

6.       

Koncertmeisteriai, akompaniatoriai

4

1095,05

4

1210

7.       

Aptarnaujantis personalas (bibliotekininkas, duomenų įvesties operatorius, elektrikas,  elektroninio dienyno administratorius, raštinės administratorius, sandėlininkas, muzikos instrumentų derintojas)

6

1111,83

6

1375

8.       

Darbininkai

6

MMA

6

MMA