Darbo užmokestis

JONAVOS JANINOS MIŠČIUKAITĖS MENO MOKYKLOS

Darbuotojų vidutinis darbo užmokestis

 

Eil. Nr.

Pareigos

Darbuotojų skaičius

2021 m.

nustatytas vidutinis darbo užmokestis 1 etatui

Darbuotojų skaičius

2022 m. IV ketvirčio nustatytas vidutinis darbo užmokestis 1 etatui

1.      

Direktorius, direktoriaus pavaduotojai

4

 

1974,21

4

2412,51

2.      

Dailės mokytojai

3

1617,31

4

1709,24

3.      

Muzikos mokytojai

34

1489,68

34

1629,45

4.      

Choreografijos mokytojai

3

1563,52

4

1712,86

 

5.      

Teatro mokytojai

3

1532,05

4

1566,65

6.      

Koncertmeisteriai, akompaniatoriai

4

1005,41

4

1095,05

7.      

Aptarnaujantis personalas (bibliotekininkas, duomenų įvesties operatorius, elektrikas,  elektroninio dienyno administratorius, raštinės administratorius, sandėlininkas, muzikos instrumentų derintojas)

7

939,55

 

6

1111,83

8.      

Darbininkai

6

MMA

6

MMA