Finansinės ataskaitos

Mokyklos finansinės ataskaitos prisegtos žemiau esančiuose prieduose.