X-asis mokyklos jaunųjų pianistų etiudų konkursas „Linksmieji pirštukai“

2022 m. lapkričio 24 d. Jonavos Janinos Miščiukaitės meno mokykloje įvyko X-asis mokyklos jaunųjų pianistų etiudų konkursas „Linksmieji pirštukai“. Konkursą koordinavo mokytoja D. Suslavičienė, o jai talkino  skyriaus mokytojos  D. Petrošienė, L. Žiegienė ir J. Šukienė. Už techninę pagalbą dėkojame bibliotekininkei N. Jaramičienei.

Gausų konkurso dalyvių būrį, o jų buvo net 42, pasveikino mokyklos direktorė R. Trimonienė, linkėdama visiems sėkmės ir muzikavimo džiaugsmo. Vertinimo žiuri: direktorė R. Trimonienė ir mokytojos L. Žiegienė, J. Šukienė, turėjo nuspręsti ir kiekvienoje amžiaus grupėje įteikti diplomus ir nominacijas: „Už techniškiausią etiudą“, „Už meniškiausią etiudą“,  „Artistiškiausiam dalyviui“ bei Grand Prix. Visi mokiniai buvo įvertinti ne tik diplomais,  nominacijomis, bet ir saldžiu prizu.

Pasidžiaugėme ne tik mokinių pasiekimais, bet ir po karantino bei nuotolinio mokymo, į mokyklą sugrįžusia gyva muzika. Juk taip smagu matyti pilną mokyklos salę tėvelių, senelių, draugų, atėjusių paklausyti vaikų nuoširdaus muzikavimo. Lieka tik palinkėti visiems sėkmės ir iki kitų susitikimų!

Fortepijono mokytoja  metodininkė - Jolanta Šukienė