Mano vaikystės draugas – fortepijonas

NUOSTATAI

 

ORGANIZATORIAI

 • Jonavos Janinos Miščiukaitės meno mokykla.

VIETA IR LAIKAS

 • Konkursas vyks 2021 m. gruodžio 2 d. Jonavos Janinos Miščiukaitės meno mokykloje, Žeimių g. Nr. 6, Jonava, telefono Nr. +370 (349) 51870

DALYVIAI

 • Konkurse gali dalyvauti formalųjį švietimą papildančių ugdymo institucijų jaunieji pianistai;
 • Konkurse negali dalyvauti praėjusių tarptautinių konkursų „Mano vaikystės draugas – fortepijonas“ Grand Prix laimėtojai.

Konkurso dalyviai skirstomi į tris grupes pagal klases:

A  1 – 3 klasės – programa iki 5 min.

B  4 – 5 klasės – programa iki 7 min.

C  6 – 8 klasės – programa iki 10 min.

REPERTUARAS

Dalyviai atlieka dvi skirtingo charakterio ir skirtingų epochų laisvai pasirinktas pjeses:

 • Baroko epochos kūrinys;
 • XX – XXI amžiaus kūrinys.

      Programa atliekama atmintinai.

VERTINIMO KOMISIJA

 • Vertinimo komisijos sudėtis bus paskelbta prieš konkursą;
 • Vertinimo komisijos sprendimai yra galutiniai ir neskundžiami.

BENDROSIOS SĄLYGOS

 • Konkurso dalyvio mokestis – 25 €. Neatvykus į konkursą, mokestis negrąžinamas;
 • Pedagogams bus išduodami kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai (kaina – 5 €. Sumokėti atvykus į konkursą).
 • Konkurso perklausos viešos. Organizatoriams priklauso visos teisės į konkurso dalyvių įrašus be papildomo apmokėjimo.
 • Visuomenės informavimo tikslu, konkurso metu bus fotografuojama ir filmuojama, todėl konkurso dalyviai gali būti matomi renginio nuotraukose ir vaizdo įrašuose. Dalyvių nuotraukos bei vaizdo įrašai gali būti skelbiami organizatoriaus interneto svetainėje ir socialinių tinklų paskyrose bei platinami įvairiose žiniasklaidos priemonėse, informuojant apie konkursą. Šios sąlygos sutikimas yra konkurso dalyvio paraiška.
 • Konkursas organizuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimais bei teisės aktais dėl renginių organizavimo, atsižvelgiant į COVID – 19 ligos epideminę situaciją Lietuvoje.
 • Lietuvos Respublikos vyriausybei paskelbus karantiną ar uždraudus / apribojus viešus renginius, konkursas bus organizuojamas nuotoliniu būdu. Tuomet konkurso organizavimo sąlygos ir tvarka bus skelbiamos papildomai mokyklos interneto svetainėje, socialiniuose tinkluose bei išsiunčiama informacija elektroniniu paštu.
 • Konkurso tvarkaraštis, tikslus dalyvių sąrašas, repeticijų ir pasirodymų laikas bus paskelbtas

2021 m. lapkričio mėn. 25 d. mokyklos svetainėje www.jmm.lt  bei informuojama elektroniniu laišku paraiškas atsiuntusiems adresatams.

 • Konkursui priimama ne daugiau 70 paraiškų.

VERTINIMAS IR APDOVANOJIMAI

 • Kiekvienos amžiaus grupės atlikėjai apdovanojami laureatų I, II, III vietų bei diplomantų diplomais bei prizais;
 • Skiriamas 1 pagrindinis prizas Grand Prix ;
 • Atskiros nominacijos numatytos geriausiems baroko bei XX-XXI amžiaus kompozitorių kūrinių atlikėjams;
 • Visi konkurso dalyvių mokytojai apdovanojami padėkos raštais.

DALYVIO MOKESTĮ PERVESTI

Gavėjas:

Jonavos J. Miščiukaitės meno mokykla

Gavėjo sąskaitos numeris:

LT 02 4010 0510 0364 6299

Luminor Bank AB

Banko kodas 40100

Įmokoje būtina nurodyti dalyvio vardą ir pavardę, kategoriją, konkurso pavadinimą.

Visas su mokesčio persiuntimu susijusias išlaidas apmoka patys dalyviai. Neatvykus į konkursą – mokestis negražinamas.

PARAIŠKŲ PATEIKIMO TVARKA

 • Užpildyta paraiška siunčiama konkursasjmm@gmail.com
 • Paraiškos priimamos nuo 2021m. lapkričio 1 d. iki 2021 m. lapkričio 15 d. imtinai.
 • Kartu su paraiška privaloma atsiųsti dalyvio mokesčio įmokėjimą patvirtinančio dokumento kopiją.
 • Dalyvio paraiškos formą ir informaciją galima rasti: jmm.lt

INFORMACIJA TEIKIAMA

Konkurso koordinatorė

Roma Balienė +370 (652) 60681

konkursasjmm@gmail.com