Vasaros stovykla „Meno mūzų šalyje“

2023 m. birželio 19-23 dienomis Jonavos Janinos Miščiukaitės meno mokykloje vyko vasaros dienos stovykla „Meno mūzų šalyje“. Stovykloje dalyvavo 20 ukrainiečių vaikų, kurie per savaitę susipažino su lietuvių tautos menine veikla. Stovyklos metu vaikai kūrė vaidybinius etiudus, žaidė žaidimus teatro užsiėmimuose, mokėsi folklorinių šokių „Pliauškutis“, „Granskveras“, „Griečinikė“ – choreografijoje, susipažino su įvairiais instrumentais bei mokėsi ir atliko dainas lietuvių, ukrainiečių kalbomis – muzikos skyriuje, dailės skyriuje – piešė eskizus ir sukūrė atvirutes, kurias išsiuntė Ukrainos kariams, susipažino su darbelių formavimu žiedimo būdu elektroninio žiedimo ratelio pagalba, sužinojo kaip jie tekinami, dekoruojami, degami krosnyje ir glazūruojami glazūriniais dažais. R. Samulevičiaus sodyboje dalyviai susipažino su lietuvių vaikų piemenukų rūbais, darbeliais, dažė bei paruošė naudojimui tarškynes, aktyviai praleido laisvalaikį žaisdami. Kauno M. K. Čiurlionio menų muziejuje susipažino su  ekspozicija bei žiūrėjo filmą „Angelų takais“. 

 

Vasaros stovyklos uždarymo dieną dalyviai atliko stovykloje išmoktus mini teatro, muzikos ir choreografijos pasirodymus, taip pat pristatė dailės užsiėmimuose sukurtų atviručių parodą. 

Dėkojame visiems mokytojams prisidėjusiems prie stovyklos įgyvendinimo, Jonavos rajono savivaldybei bei Jonavos krašto moterų asociacijai „Jonavietė“ už finansinę paramą.