Užmokesčio dydžio už mokykloje teikiamas paslaugas pakeitimas nuo 2022 m. spalio 1 d.