Tėvų ir mokinių apklausa

Jonavos Janinos Miščiukaitės meno mokykla  atlieka apklausas, nes nori augti ir tobulėti  kartu su Jumis. Jūsų nuomonė labai svarbi. Apklausą prašome atlikti iki 2024 m. gegužės 28 d.

Tėveliams (globėjams, rūpintojams): 

·         „Dėl formalųjį švietimą papildančio ugdymo ir neformaliojo vaikų švietimo paslaugų kokybės Jonavos Janinos Miščiukaitės  meno mokykloje“.  

·         „Dėl  mokiniams sudarytų sąlygų ugdytis pagal jų gebėjimus ir saviraiškos poreikius Jonavos Janinos Miščiukaitės meno mokykloje“.   

Pagrindinio ugdymo,  muzikos mėgėjų, tikslinio ugdymo mokiniams :  

·         „Dėl formalųjį švietimą papildančio ugdymo ir neformaliojo vaikų švietimo paslaugų kokybės Jonavos Janinos Miščiukaitės  meno mokykloje“.