Skelbiamas turto nuomos konkursas

Jonavos Janinos Miščiukaitės meno mokykla, juridinio asmens kodas 190310156, Žeimių g. 6, Jonava, skelbia 2 kv. m koridorių ploto nuomos konkursą, esančio Žeimių g. 6, Jonava.

Koridorių ploto naudojimo paskirtis – prekybos automatų pastatymui (1 vnt. karštų gėrimų, 1 vnt. užkandžių). Patalpų paskirties keitimas negalimas. Pradinis nuompinigių dydis – 30,00 (trisdešimt) eurų už kvadratinį metrą per mėnesį. Laimėtoju pripažįstamas didžiausią nuompinigių dydį pasiūlęs konkurso dalyvis. Paslauga PVM mokesčiu neapmokestinama. Mokesčiai už elektros energiją, komunalines ir kitas nuomininkui teikiamas paslaugas į nuomos mokestį nėra įskaičiuojami ir mokami pagal atskiras turto valdytojo pateiktas sąskaitas. Nuomos terminas – 3 (trys) metai  su galimybe pratęsti sutarties terminą atskiru sprendimu laikotarpiui, ne ilgesniam nei pradinis nuomos terminas ir ne ilgesniam kaip 10 metų bendram laikotarpiui (įskaitant nuomos termino pratęsimus).

Konkurso dalyviai Jonavos Janinos Miščiukaitės direktoriui (Žeimių g. 6, Jonavoje, 1 aukšte 110 kab.) ne vėliau kaip iki 2023 m. kovo 3 d. 10.00 val. pateikia užklijuotą voką, ant kurio turi būti užrašyta: konkurso dalyvio pavadinimas, adresas, turto, kurio nuomos konkursas buvo skelbtas, pavadinimas, adresas ir nuoroda „Turto nuomos konkursui“. Kartu su voku pateikiami finansų įstaigos išduoti dokumentai, patvirtinantys, kad pradinis įnašas sumokėtas.

Voke turi būti pateikta:

1.   Paraiška, kurioje nurodoma konkurso dalyvio juridinio asmens teisinė forma, pavadinimas, kodas, buveinės adresas, pareiškėjui atstovaujančio įgalioto asmens vardas, pavardė, asmens kodas (juridiniams asmenims), kontaktinio asmens telefono numeris, elektroninio pašto adresas, siūlomas konkretus nuompinigių dydis, paaiškinimas kokiam tikslui konkurso dalyvis naudos nuomojamą turtą, pridedant dokumentus, patvirtinančius teisę vykdyti konkurso sąlygose nurodytas veiklas, sąskaitos, į kurią turi būti pervestas grąžinamas pradinis įnašas, numeris;

2.   Nustatyta tvarka patvirtintas įgaliojimas, jei konkurso dalyviui konkurse atstovauja įgaliotas asmuo.

Pasiūlymai, kuriuose pateikti ne visi nurodyti dokumentai arba kurių įforminimo trūkumai nėra ištaisomi posėdžio metu, nenagrinėjami.

Už dalyvių registravimą atsakingas asmuo – direktoriaus pavaduotoja ūkiui Irma  Kartašovienė, tel. 8 659 28688, el. p. ukiodalis@jmm.lt 

Konkurso dalyvio pradinis įnašas – 10 eurų. Pradinis įnašas turi būti pervestas į Jonavos Janinos Miščiukaitės meno mokyklos sąskaitą Nr. LT664010043900050064. 

Konkursas įvyks 2023 m. kovo 10 d. 10.00 val. Jonavos Janinos Miščiukaitės meno mokyklos pastate, Žeimių g. 6, Jonavoje, 110 kabinete.