Metodinė diena „Patirtis ir naujovės“

2022 m. lapkričio 29 d. Kauno rajono meno mokykloje vyko metodinė diena „Patirtis ir Naujovės“, kurioje dalyvavo muzikos teorijos skyriaus mokytojos ir mokyklos direktorė.

Pranešimą „Supervizija – asmeninis profesinis tobulėjimas“ skaitė socialinių mokslų daktarė Laima Abromaitienė. Skaitmeninę solfedžio laikmeną pristatė Kėdainių muzikos mokyklos mokytoja metodininkė Žaneta Markova.

Atvirą solfedžio pamoką antrai klasei vedė mokytoja metodininkė Inesa Rupeikienė, penktai klasei atvirą pamoką vedė Žaneta Markova.

Mokyklos direktorė Rita Trimonienė pasirašė mūsų mokyklos bendradarbiavimo sutartį su Kauno rajono meno mokykla.