Absolventų šventė 2024

2024 m. birželio 6 d. Jonavos Janinos Miščiukaitės meno mokykloje skambėjo aplodismentai 2023-2024 mokslo metų absolventams. Šiais metais, mokykla, į platųjį pasaulį, išleido visų skyrių: muzikos, choreografijos, dailės ir teatro, ugdytinių, kurių buvo net 57. Gražiais žodžiais moksleivius sveikino vicemerė Birutė Gailienė bei Lietuvos Respublikos seimo nario Eugenijaus Sabučio padėjėja Audronė Bagdonavičienė. Mokyklos direktorė Rita Trimonienė tarė sveikinimo žodžius bei kartu su pavaduotojomis ugdymui Birute Platkauskiene ir Gražina Grigaravičiene, absolventams įteikė Neformalaus ugdymo pažymėjimus. 

Sveikiname absolventus ir linkime, kad kūrybos mūza lydėtų visą gyvenimą!