Žeimių g. 6, Jonava LT-55149

(8-349) 51 870

rastine@jmm.lt

X VIRTUALUS RESPUBLIKINIS MENO, MUZIKOS IR CHOREOGRAFIJOS MOKYKLŲ FESTIVALIS ,,IŠ APLINKUI- JONAVA 2020“

Nuo 2000 metų Jonavos Janinos Miščiukaitės meno mokyklos choreografijos skyriaus pedagogai ir ugdytiniai organizuoja respublikinį meno, muzikos ir choreografijos mokyklų festivalį ,,Iš aplinkui – Jonava“. Šio festivalio tikslas– ugdomąja, švietėjiška ir koncertine veikla skatinti gabius vaikus ir jaunimą tęsti tautinio šokio plėtrą savo bendraamžių tarpe, Jonavos miesto tapsmą visos Lietuvos kultūros ir meno tradicijų puoselėjimo ir išsaugojimo židiniu, skleisti kryptingą meninę ir kultūrinę vaikų ir jaunimo veiklą, puoselėjant regiono tradicijas, skatinti ugdomąja, švietėjiška ir koncertine veikla vaikų ir jaunimo kūrybiškumą, meninę ir kultūrinę veiklą, neformalaus vaikų ugdymo institucijų kultūros ir meno informacinę sklaidą. Šis festivalis, kas antrais metais, suteikia galimybę pasidžiaugti jaunosios kartos nūdienos, tautiniu bei istoriniu šokiu, pasidalinti kolektyvų vadovams ir pedagogams gerąja pedagogine ir dalykine patirtimi. Festivalyje dalyvavo Klaipėdos, Marijampolės, Trakų, Šilalės, Pabradės, Švenčionėlių, Vilkaviškio, Panevėžio, Kaišiadorių meno, muzikos ir  Kauno, Mažeikių , Rokiškio choreografijos mokyklų šokėjai bei svečiai iš Latvijos ir Lenkijos.

Jau X-ą kartą choreografijos pedagogės Živilė Antanavičienė, Vaiva Andriulevičienė, Daiva Aleksynienė, koncertmeisterės Salvinija Aleinikovienė, Greta Skrobot, Laima Stakeliūnienė ir per 100 ugdytinių rengėsi sukviesti šokėjus iš Rokiškio choreografijos, Marijampolės, Šilutės ir Jurbarko meno mokyklų ir savo šokiu pasveikinti mūsų mokyklą gražaus jubiliejaus proga bei pažymėti tarptautinę šokio dieną.  COVID-19 virusas sujaukė visus planus. Tačiau, nors ir būdami karantine namuose, šokame virtualioje festivalio versijoje ir savo šokiu sveikiname visus šokio kūrėjus, atlikėjus, puoselėtojus ir šiaip mylėtojus su tarptautine šokio diena. Prie sveikinimų prisideda ir mus palaiko nuolatiniai ,,Iš aplinkui“ festivalio dalyviai Marijampolės meno ir Rokiškio choreografijos mokyklų ugdytiniai, bei jų mokytojai.

 

Dėkojame visiems prisidėjusiems, kolegoms iš Rokiškio, Marijampolės ir mūsų ugdytinių tėveliams, kurie sutiko leisti vaikams dalyvauti šiame virtualiame projekte.

 

 

                                                            Jonavos Janinos Miščiukaitės meno mokyklos choreografijos

                                                             skyriaus organizacinė grupė

JONAVOS JANINOS MIŠČIUKAITĖS MENO MOKYKLOS CHOREOGRAFIJOS SKYRIUS

1. Pradinio choreografijos ugdymo 1 klasė, mokytoja Živilė Antanavičienė, koncertmeisterė Salvinija Aleinikovienė. ,,Genys“- Ligitos Vaičiūnaitės choreografija, Antano Jonušo muzika.

 

 

2. Pradinio choreografijos ugdymo 2 klasė, mokytoja Vaiva Andriulevičienė, koncertmeisterė Greta Skrobot. ,,Gyvataras“- choreografija Juozo Lingio, muzika Jono Švedo

 

 

3. Pradinio choreografijos ugdymo 3 klasė, mokytoja Daiva Aleksynienė. ,,Žiogeliai“, choreografija Juozo Lingio, muzika Jono Švedo.

 

 

4. Pagrindinio choreografijos ugdymo 1 klasė, mokytoja Vaiva Andriulevičienė, koncertmeisterė Greta Skrobot. ,,Sniegelis“- choreografija Alfredo Kondratavičiaus, muzika Valentino Bagdono.

 

 

5. Pagrindinio choreografijos ugdymo 2 klasė, mokytoja Živilė Antanavičienė, koncertmeisterė Salvinija Aleinikovienė. ,,Genys“- Ligitos Vaičiūnaitės choreografija, Antano Jonušo muzika.

 

 

6. Pagrindinio choreografijos ugdymo 3 klasė, mokytoja Daiva Aleksynienė. ,,Rytagonė“ Laimutės Kisielienės choreografija, Anatolijaus Lapinsko muzika.

MARIJAMPOLĖS MENO MOKYKLOS CHOREOGRAFIJOS SKYRIUS

1. 1 klasės ugdytiniai mokytoja Alina Kvietkauskienė. „Laikrodukas“ Živilės Adomaitienės choreografija, A. Žilio muzika.

 

 

2. Mokytoja Kristina Brazienė. „Kalvelis“ choreografija Marijos Baronaitės, muzika J. Švedo.

 

 

3. Jaunių šokių grupė mokytoja Alina Kvietkauskienė. „Rolenderis“ choreografija Tamaros Kalibataitės, muzika A. Klovos.

 

 

4. Jaunučių šokių grupė mokytoja Alina Kvietkauskienė. „Dula“ latvių liaudies šokis.

 

 

5. Jaunių šokių grupė mokytoja Alina Kvietkauskienė. „Dula“ latvių liaudies šokis.

 

 

6. Merginų šokių grupė mokytoja Alina Kvietkauskienė. „Pensilvanijos polkutė“ choreografija Dainos Misiukevičienės.

 

 

7.  5 klasės ugdytinės mokytoja Daina Misiukevičienė „Gaspadinė“ choreografija Ilonos Baltikauskaitės, Povilo Budgino aranžuota lietuvių liaudies muzika ir žodžiai.

ROKIŠKIO CHOREOGRAFIJOS MOKYKLOS CHOREOGRFIJOS SKYRIUS

Šiuolaikinio šokio absolventų grupė „Fiesta“, vadovė Rima Bielovienė. „Aš toks medis“ Rimos Bielovienės choreografija, muzika A. Piazzolla. Libertango.

Fotogalerija

2008

2014

2016

2018