Žeimių g. 6, Jonava LT-55149

(8-349) 51 870

rastine@jmm.lt

Misija, vertybės, vizija

Mokyklos filosofija

„Padaryk mane gerumo ženklu…“ (kardinolas Vincentas Sladkevičius).

 

Mokyklos vizija

Jonavos Janinos Miščiukaitės meno mokykla – atvira, demokratiška, šiuolaikinė švietimo, kultūros ir meno oazė, tapusi ryškiu Jonavos krašto kultūros židiniu, garsinančiu Jonavos miestą ir rajoną respublikoje ir už jos ribų. Tai mokykla – taikanti humanistinės kultūros ugdymo menine veikla sampratos elementus.

 

Mokyklos misija

Atskleisti Jonavos miesto ir rajono vaikų meninius gabumus ir kūrybiškumą, brandinti jų kūrybinę mąstyseną individualumą, suteikti meninės brandos pradžiamokslį, aktyviai ir veiksmingai dalyvauti visuomenės ir kultūriniame gyvenime, reprezentuoti rajono kultūrinę veiklą.

 

Mokyklos vertybės

Ugdytinis ir jo pedagogas. Mokykla – vaikui. Mokykla- tai komanda, kurios personalas dirba išvien, nes viena iš efektyvaus darbo sąlygų- pokyčiai. Pagrindinės vertybės ir principai:

  • humaniškumas, demokratiškumas, konfidencialumas, tikslumas, nuoseklumas ir objektyvumas;
  • bendravimas ir bendradarbiavimas, siekiant bendrų tikslų;
  • kompetencijų ugdymas kaip konstruktyvi asmenybės veikla, siekiant kaitos ir kokybės;
  • pagarba vienų kitiems, bendruomenės narių (ugdytinių, jų tėvų (globėjų), pedagogų, mokyklos darbuotojų) partnerystė;
  • puoselėjama intelektualinė laisvė ir tolerancija;
  • ugdomas kritinis mąstymas, formuojama aukšta savivertė bei asmens identitetas.