Sveiki atvykę į internetinę Janinos Miščiukaitės svetainę!

Styginių instrumentų skyrius

Styginių instrumentų skyrius tik 5 metais jaunesnis už pačią mokyklą. Dirba 4 pedagogai: smuiko instrumento – vyresniosios mokytojos Violeta Draskinienė, Diana Rimkutė ir Virginija Verikienė, gitaros moko mokytojas Petras Beniulis. Šiuo metu mokosi 30 smuikininkų, 7 gitaristai.

Ugdytiniai ir pedagogai aktyviai dalyvauja miesto, mokyklos koncertuose ir renginiuose, sudarytos galimybės muzikuoti įvairios sudėties ansambliuose. V.Verikienė ne tik moko smuiko griežimo paslapčių, bet ir vadovauja mokyklos tautinės muzikos ir šokių ansambliui Ratilėlis´. Sunku būtų atrasti koncertą, kuriame nedalyvautų mokytojos D.Rimkutės smuikininkų ansamblis, kuris buvo ir Pasaulio Dainų šventės dalyvis. V.Draskinienės suburtas ketvirtos klasės smuikininkių trio dalyvavo Kauno apskrities J.Naujalio muzikos gimnazijos festivalyje Arco´ ir buvo apdovanotas laureato diplomu.

Gabesnieji smuikininkai dalyvauja įvairiuose festivaliuose, konkursuose.Mokytojos D.Rimkutės ugdytinė Dainora Aleksaitė tapo Nacionalinio B.Dvariono jaunųjų pianistų ir stygininkų konkurso (2006, 2010) zoninio turo laureate, mokyklą atstovavo ir reskublikiniame ture, dalyvavo instrumentalistų ir vokalistų konkurse Giovani talenti´ (Italija, 2008.) Konkursų koncertmeisterės A.Juškevičienė ir J.Venskauskienė.

Dalyvavome Vievio muzikos mokyklos festivalyje Gamų fiesta´,  Kauno apskrities J.Naujalio muzikos gimnazijos organizuojamuose konkursuose Skambančios stygos´. 2009 metais sėkmė juose lydėjo – mokines I.Damidavičiūtė (ped.V.Draskinienė) tapo diplomante, D.Aleksaitė laimėjo III vietą (ped. D.Rimkutė), 2010 metais  mokinės D.Aleksaitė ir K.Skirgailaitė (ped. D.Rimkutė) tapo diplomantėmis. Joms akomponavo koncertmeisterės S.Aleinikovienė, A.Juškevičienė, L.Ragožina.

Graži draugystė ir bendradarbiavimas sieja su Kėdainių muzikos mokyklos styginių instrumentų skyriumi. 2009m. Kėdainių muzikos mokyklos organizuotame renginyje, skirtame ´Europos dienai´ pažymėti dalyvavo D.Rimkutės vadovaujamas smuikininkų ansamblis ir V.Draskinienės paruoštas trio. Kėdainių ugdytiniai keletą metų dalyvauja mūsų mokyklos – tarpmokykliniame pjesės festivalyje Pavasario akimirkos´ (renginio iniciatorė V.Verikienė).

Skyriaus pedagogai ne tik dalyvauja įvairiuose  dalykiniuose seminaruose, meistriškumo kursuose, bet nuolat bendradarbiauja ir konsultuojasi su J.Naujalio menų gimnazijos, J.Gruodžio konservatorijos  pedagogėmis L.Bliujiene, I.Klusaite, E.Grigoniene, inicijuoja seminarus – praktikumus mokykloje respublikos smuiko pedagogams, paminėtinas vienas iš jų  – tai autorinis Šiaulių muzikos mokyklos mokytojos ekspertės N.Prascevičienės seminaras Smuikininkų rankų nustatymo formavimas ankstyvajame griežimo periode´.

Ir kaip sakė N.Paganinis … ir tyliai tyliai tarsi ašara nurieda skruostu svaiginanti šilko stygų melodija… reikia smarkiai jausti, kad kiti justų…´