Sveiki atvykę į internetinę Janinos Miščiukaitės svetainę!

Struktūra ir kontaktai

Jonavos Janinos Miščiukaitės meno mokykla
Adresas: Žeimių g. 6 Jonava LT – 55149
Mokyklos kodas: 190310156

 

Mokyklos valdymo struktūra

Mokytojų kontaktai

 

 

 

Mokyklos direktorė

Roma Jurgilienė,

8-349 54596   menomkla@centras.lt

Išsilavinimas – aukštasis.

R.Jurgilienė gimė 1964 metais Panevėžio mieste.

1982 m. baigė Šiaulių 13 vidurinę (dabar Gegužių pagrindinė) mokykla)

1986 m. baigė Lietuvos Valstybinės Konservatorijos Klaipėdos kultūros fakultetą (įgijo kultūros -švietimo darbo organizavimo metodikos specialybę).

2005 m. VDU socialinių mokslų fakultete įgijo ugdymo organizavimo magistro laipsnį.

2001 m. suteikta I (dabar III) vadovo kvalifikacinė kategorija.

2001 m. suteikta vyresniojo mokytojo (drama) kvalifikacinė kategorija.

2008 m. įgijo neformaliojo vaikų švietimo konsultanto kompetenciją.

2002-2010 ir 2013 iki dabar Lietuvos muzikos ir meno mokyklų vadovų asociacijos tarybos narė.

2012 iki dabar Jonavos rajono kultūros ir meno tarybos narė.

2016 m. suteikta II vadovo kvalifikacinė kategorija

Vadybinį darbą dirba nuo 1998 m.

20160301_172219

 

 

 

 

 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Rita Trimonienė,

8-659 58058, el. paštas:   r.trimoniene@gmail.com

Išsilavinimas – aukštasis universitetinis.

Rita Trimonienė gimė 1958 m. Klaipėdoje.

1980 m. baigė Kauno J.Gruodžio konservatoriją. Kvalifikacija –fortepijono mokytojo, koncertmeisterio.

1985 m. baigė Lietuvos Muzikos Akademiją. Kvalifikacija – dėstytojo, koncertmeisterio.

2001 m. baigė Kauno Technologijos Universiteto Socialinių mokslų fakultetą. Suteiktas edukologijos magistro laipsnis.

Darbo patirtis:

1979-1980   – Jonavos meno mokykla fortepijono mokytoja. Nuo 1980   – Jonavos meno mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

Kvalifikacija: 1996 m. – suteikta II –oji vadybos kategorija.

1996 m. – suteikta muzikos (fortepijono) mokytojo metodininko kvalifikacinė kategorija.

Kita veikla:

Nuo 1996 metų- Kauno krašto fortepijono mokytojų draugijos narė;

Nuo 1997 metų –   draugijos valdybos narė.

186

 

 

 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Birutė Platkauskienė

tel. 8-659-57 088    el. paštas: b.platkauskiene@jmm.lt

Išsilavinimas – aukštasis.

Birutė Platkauskienė gimė 1958 m. Jurbarko r.

1987 m. baigė Šiaulių pedagoginį institutą ( ŠU)

2004 m. Kauno technologijos universitete įgijo viešojo administravimo magistro laipsnį.

2005 m. suteikta etikos vyresniosios mokytojos ir vyresniosios socialinės pedagogės kvalifikacinė kategorija.

2016 m. suteikta II vadybinė kategorija.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui mokykloje dirba nuo 2011 m.

DSC_0732e 2aa

 

 

Direktoriaus pavaduotojas ūkiui

Remigijus Bieliauskas

Išsilavinimas – aukštesnysis.

Remigijus Bieliauskas gimė 1952 m. Jonavoje.

1979 m. baigė Šiaulių K.Didžiulio politechnikumą.

 

Mokykloje dirba nuo 2000 m.

rembis52@gmail.com, mob. tel. (8 687) 32 071

 

 

Raštinės vedėja,

Zofija Zigmantienė,

Mokykloje dirba nuo 1970 m.

(8-349) 51 870, menomkla@centras.lt

101

 

 

Bibliotekininkė

Neringa Jaramičienė

Išsilavinimas- aukštasis.

Mokykloje dirba nuo 2011 m.

biblioteka@jmm.lt

095

 

 

 

Budėtojas, naktiniai sargai

8-349 51870

173

 

 

 

Vardas Pavardė Pareigos Tel. Nr. Ep.paštas
Roma Jurgilienė Direktorė 8(349)54596, 51870 menomkla@centras.lt
Zofija Zigmantienė Raštinės vedėja 8(349)54596 menomkla@centras.lt
Rita Trimonienė Pavaduotoja ugdymui 8-659-58058 r.trimoniene@gmail.com
Birutė Platkauskienė Pavaduotoja ugdymui 8-659-57088 b.platkauskiene@jmm.lt
Remigijus Bieliauskas Pavaduotojas ūkiui 8(687)32071 rembis52@gmail.com
Tinklapio administracija info@jmm.lt