Žeimių g. 6, Jonava LT-55149

(8-349) 51 870

rastine@jmm.lt

STOJANTIESIEMS

PRIĖMIMO Į MENO MOKYKLĄ SĄLYGOS

Stojančiųjų tėveliai (globėjai) pateikia  nustatytos formos prašymą ir siunčia el. paštu: rastine@jmm.lt

 arba  pateikia mokykloje darbo dienomis nuo 9.00 – 17.00 val.

Prašymai papildomam priėmimui pateikiami iki 2020 m. rugsėjo 14 d.

 

 

 

Jonavos Janinos Miščiukaitės meno mokykla

Žeimių g. 6

Tel. +37034951870;  8 687 79348;  8 659 57088

El. p. – rastine@jmm.lt

www.jmm.lt

AKORDEONAS – tai muzikinė  dėžutė, kurioje gyvena  labai daug skirtingų spalvų ir nuotaikų garsų. Akordeonu galima atlikti labai įvairią muziką. Džiugu, kad jį galiu visada turėti  su savimi, o muzikuoti ne tik vienas, bet ir draugų būryje! Tai  –  daugelio mėgstamas   instrumentas,   dovanojantis  gerą nuotaiką! Kviečiame mokytis groti akordeonu 7-11 m. vaikučius.

MUZIKUOTI FORTEPIJONU kviečiame 6 – 10 metų vaikus. Mokslas trunka 8 metus.

FORTEPIJONAS – klavišinis muzikos instrumentas, dažniausiai naudojamas koncertams. Fortepijonas išsiskiria dideliu diapazonu, turtingu tembru ir judria skambesio dinamika.

PIANINAS – klavišinis instrumentas, fortepijono atmaina. Pianino garsas išgaunamas klavišais, kurie sujungti su plaktukėliais, užgaunančiais stygą. Jais dažniausia grojama mažesnėse patalpose (mokyklų klasėse, namuose ir t.t.)

FORTEPIJONO SKYRIUS gyvuoja nuo pat mokyklos įkūrimo – 1965 metų. Jis yra gausiausias muzikos skyrius mokykloje. Šiuo metu fortepijonu groti  mokosi 92 ugdytiniai, dirba 13 pedagogių.

Jaunieji mokyklos pianistai sėkmingai dalyvauja respublikiniuose ir tarptautiniuose jaunųjų atlikėjų konkursuose, festivaliuose Lietuvoje, Latvijoje, Prancūzijoje, Italijoje, Vokietijoje, Austrijoje ir kt.

Jonavos Janinos Miščiukaitės meno mokyklos fortepijono instrumento pedagogai inicijuoja ir organizuoja  tradiciniais tapusius Kalėdinio laikotarpio koncertus mokyklos bendruomenei, etiudų konkursą „Linksmieji pirštukai“, edukacinius renginius „Jazz Impromptum“, „Muzikinė puokštė mamai“, pradinių klasių ugdytinių koncertus „Tau, mano Mamyte“, glaudžiai bendradarbiauja su respublikos meno (muzikos) mokyklų pianistais.  Skyriaus ugdytiniai dalyvauja įvairioje koncertinėje veikloje, kurioje jie turi galimybę ugdyti muzikavimo įgūdžius, tobulinti meninę saviraišką.

Vienas reikšmingiausių, gausiu dalyvių skaičiumi pasižymintis tradicinis fortepijono skyriaus renginys – tarptautinis jaunųjų pianistų konkursas „Mano vaikystės draugas – fortepijonas“. Šio konkurso GRAND PRIX net du kartus laimėjo mūsų mokyklos ugdytinės Emilija Šeštokaitė (mokytoja Rita Trimonienė) ir Julija Rockina (mokytoja Roma Balienė).

MUZIKUOTI  PUČIAMAISIAIS  INSTRUMENTAIS    kviečiame 6 – 10 metų vaikus. Mokslas trunka 7 metus.

PUČIAMŲJŲ INSTRUMENTŲ šeima labai plati ir įvairi- tai mušamieji, įvairūs variniai ir mediniai instrumentai: FLEITA, KLARNETAS, SAKSOFONAS, TRIMITAS ir kiti…. Vyresnėse klasėse vaikai dalyvauja pučiamųjų instrumentų orkestro veikloje. Orkestras aktyvus miesto, šalies  festivalių, koncertų ir nuolatinis Dainų švenčių dalyvis.

Pučiamieji instrumentai, tai muzikos instrumentai, kurių garsas išgaunamas pučiant orą į instrumento vidų. Skiriami du pučiamųjų instrumentų tipai: mediniai pučiamieji ir variniai pučiamieji instrumentai.

Mediniai pučiamieji instrumentai taip vadinami todėl, kad jų pūstuke esantis liežuvėlis yra medinis. Tai išilginės fleitos, obojai, klarnetai, fagotai, saksofonai.

Varinių pučiamųjų instrumentų pūstukas yra varinis. Tai trimitai, kornetai, trombonai, eufonijos, althornai, valtornos, tūbos ir kt.

Pučiamųjų muzikos instrumentų skyriuje mokosi 70 ugdytinių, dirba septyni pedagogai, kurie dėsto fleitos, klarneto, saksofono, trimito, tenoro, tūbos, mušamuosius instrumentus.

Skyriaus jaunieji atlikėjai yra daugelio tarptautinių ir respublikinių konkursų laureatai, sėkmingai dalyvauja tarptautiniuose ir respublikiniuose festivaliuose. Pučiamųjų instrumentų orkestras nuolat dalyvauja respublikinėse moksleivių dainų šventėse, koncertuose ir renginiuose miesto bendruomenei.

Kiekvienais metais rengia Adventinius koncertus tėveliams ir mokyklos bendruomenei, kas dveji metai organizuoja tradiciniu tapusį respublikinį „Jaunųjų pūtikų festivalį“, kuris vis plečiasi ir auga, sukviesdamas didžiulį būrį jaunųjų muzikantų iš įvairių Lietuvos kampelių.

MUZIKUOTI SMUIKU IR VIOLONČELE kviečiame 6 – 10 metų vaikus. Mokslas trunka 8 metus.

MUZIKUOTI GITARA kviečiame 6 – 10 metų vaikus. Mokslas trunka 7 metus.

 

STYGINIAI INSTRUMENTAI   sudaro orkestro pagrindą. Jais tinka groti bet kokį muzikos stilių. Šie instrumentai, labiau nei kiti, panašūs į žmogaus balsą. Jie gali skambėti aistringai ir džiaugsmingai, dūsauti ir čiauškėti.

GITAROS  akordų skambesys suteiks namams jaukumo.

 

Mažasis  drauge, jei tavo kojytės trepsi išgirdus muziką,  rankytės ploja šokantiems vaikams ir suaugusiems, o širdelė suvirpa, pamačius šokančią baleriną -vadinasi  Tu Esi Mūsų Draugas ar Draugė. Ateik ir mokysimės šokti  kartu. Choreografijos skyriuje mokoma klasikinio, sceninio šoko ansamblio, lietuvių l., istorinio-buitinio, pasaulio tautų sceninio, lietuvių l. papročių ir folklorinio šokio . Mokslas trunka- 7 metus. Stojančiųjų amžius 7-10  metų.

DAILĖ –TAI ŽAIDIMAS IR LAISVĖ… Aš galiu piešti, tapyti, lipdyti tai, ką kalba mano mintys,

jausmai ir nuotaikos.

Tai natūraliai  įgimtas vaiko poreikis savo emocijas ir santykį su aplinka išreikšti per vaizdą, formą, pažinti meno pasaulį, dalyvauti kūrybinėje veikloje.

Dailė yra  bekraštė ir beribė.

Dailės skyriuje į pradinio ugdymo klasę priimami 7-9 metų vaikai, mokoma dailės pažinimo ir reflektavimo. Mokslas trunka 1-3 metus.

Į pagrindinio ugdymo klasę priimami 10-15 metų vaikai, mokoma piešimo, tapybos, kompozicijos, skulptūros, dailėtyros.  Mokslas trunka 2-4 metus.

Vyresni mokiniai įvertinus jų gebėjimus ir pasiekimus, gali būti priimami į aukštesnę klasę.

Dailės skyriaus ugdytiniai nuolat dalyvauja įvairiose mokyklos ir rajoninėse meninėse akcijose, rajoniniuose, respublikiniuose ir tarptautiniuose konkursuose.

Mokykloje ir įvairiose miesto erdvėse nuolat yra organizuojamos skyriaus ugdytinių tradicinės ir netradicinės darbų parodos.

KANKLĖS, BIRBYNĖ, LUMZDELIS IR SKRABALAI  – tautiniai nuostabaus garso instrumentai, kuriais groti kviečiami  7-9 metų mokiniai.  Muzikuoti galima ir po vieną, ir duetu su draugu ar mokytoju. Vyresnėse klasėse mokiniai mielai groja įvairių instrumentinių sudėčių ansambliuose (kanklininkių ansamblyje, birbynininkų ansamblyje) ir tautinių instrumentų orkestre. Šie ansambliai ir orkestras yra nuolatiniai Lietuvos Dainų švenčių dalyviai, taip pat kartu su choreografijos skyriumi, susibūrę į vieną didelį kolektyvą – tautinės muzikos ir šokių ansamblį „Ratilėlis“ , aktyviai koncertuoja įvairių švenčių metu ne tik rajone, šalyje, bet ir festivaliuose užsienyje- Italijoje, Švedijoje, Vengrijoje, Estijoje, Lenkijoje, Kroatijoje, Šiaurės Makedonijoje, Baltarusijoje, Austrijoje… Šių festivalių metu jie gali su pasididžiavimu pristatyti savo šalies instrumentus, kultūrą ir tradicijas, praplėsti akiratį, pamatyti ir aplankyti kitas šalis ir miestus, susirasti draugų…

Tad kviečiame mokytis šiais instrumentais ir puikiai praleisti laiką meno mokykloje.

Jei norite atsikratyti viešumos baimės, sutelkti dėmesį, vaizduotę, išmokti  sceninio bendravimo, improvizacijos, kūno ir kalbos raiškos – visa tai Jūs išmoksite  TEATRO  SKYRIUJE.  Mokysimės  žaisdami, atliksime pratimus, kurie jūsų nevargins, o atpalaiduos.

Teatro skyriuje mokoma vaidybos ir sceninės kultūros pradmenų, teatro raiškos, sceninės kalbos ir sceninio judesio pagrindų, yra galimybė pasirinkti ir muzikos instrumento pamokas. Kuriame spektaklius, įvairius projektus , dalyvaujame festivaliuose ir konkursuose. Baigusieji toliau kviečiami vaidinti Mokomajame teatre. Pradinio ugdymo programos trukmė 2 metai. Pagrindinio ugdymo 4 metai. Bendra programos trukmė 6 metai. Priimame 8-10 metų vaikučius.

  • ANKSTYVOJO INTEGRUOTO MENINIO UGDYMO – 5 – 6 metų vaikams, kurie supažindinami su muzikos ir dailės abėcėle. Mokslas  trunka  1  arba  2 metus.

 

  • TIKSLINIO UGDYMO – mokslas trunka 2 metus pabaigus pagrindinio ugdymo kursą.

 

  • MUZIKOS MĖGĖJŲ – nuo 14 metų .