Sveiki atvykę į internetinę Janinos Miščiukaitės svetainę!

Pučiamųjų instrumentų skyrius

Pučiamųjų instrumentų skyriaus pagrindinis tikslas ne tik išmokyti mokinius profesionaliai valdyti pučiamuosius instrumentus, bet ir patirti kuo daugiau kūrybinio džiaugsmo, ugdyti poreikį muzikuoti visur ir visada.

Pučiamųjų instrumentų puoselėtojai mokykloje – tai nenuilstantys – didžiausią pedagoginį stažą turintys mokytojai – Stefanija Pukinskienė, Leonas Grigas, Fiodoras Jančenko. Šalia jų stipresni jaučiasi ir jų kolegos Kęstutis Janušaitis, Valdas Antanavičius, Renaldas Grigaliūnas ir Audra Ostasevičienė (buvusi mokytojos St. Pukinskienės mokinė), jauniausias skyriaus pedagogas Tomas Poškus, kuris ne tik moko vaikus groti trimitu, bet ir vadovauja pučiamųjų instrumentų orkestrui.

Pedagogai sukauptą savo patirtį perduoda geriausiems savo mokiniams, skatina juos išbandyti savo jėgas konkursuose ir festivaliuose. Per pastaruosius penkerius metus šioje srityje nepralenkiamas pedagogas F. Jančenko su savo trimito klasės mokiniais Kristijonu Sakalausku – 15 kartų dalyvavo įvairiuose tarptautiniuose ir respublikiniuose konkursuose ir tapo laureatu, Romanu Kožemiakinu – dešimt kartų tarptautinių ir respublikinių konkursų laureatas, Vytautu Jukniu- šešių konkursų laureatas ir diplomantas.

Fleitos instrumento mokytojos St. Pukinskienė ir A.Ostasevičienė taip pat ruošia savo mokines tarptautiniams ir respublikiniams konkursams, kuriuose jos tapo laureatėmis: S.Petrošiūtė, G.Jurkėnaitė, A.Laimikytė, o Stefanijos Pukinskienės paruošti ansambliai su kitais instrumentais (G.Einikytė, A. Astrauskaitė, R.Barštytė (kanklės), G.Rimdeikaitė (kanklės) ir V.Vėjelytė su K.Autukaite (fortepijonas) respublikiniuose festivaliuose – konkursuose tapo laureatais.

Skyriuje tęsiama tradicija rengti Kauno krašto jaunųjų pūtikų festivalius.

Jaunieji muzikantai ir jų mokytojai koncertuoja ne tik mokykloje, rajone, bet ir kituose šalies miestuose. Pučiamųjų instrumentų orkestras yra nuolatinis įvairių rajono švenčių ir renginių dalyvis, visų Moksleivių, Respublikinių ir Pasaulio Dainų švenčių dalyvis.

Didžiausias darbo įvertinimas tai, kad mokiniai, besimokantys ar jau dirbantys kituose miestuose, užsuka į mokyklą ir aplanko savo buvusį mokytoją.

Renaldas Grigaliūnas
skyriaus vedėjas