Žeimių g. 6, Jonava LT-55149

(8-349) 51 870

rastine@jmm.lt

Nuotolinis ugdymas

Nuotolinis ugdymas Jonavos Janinos Miščiukaitės meno mokykloje

 

Mieli tėveliai, mokytojai ir mokiniai,

Augant Covid-19 skaičiams, nuotolinis mokymas tęsiamas iki 2021 m. sausio 31 d. Esame pasiruošę užtikrinti nenutrūkstamą ugdymo procesą nuotoliniu būdu.

Ugdymo  procesas vyks pagal individualių ir grupinių pamokų  tvarkaraščius. Pamokos trukmė ne ilgesnė, negu 45 min.  Komunikavimo priemonės:  elektroninis dienynas VERITUS, Zoom,  el. paštas, Skype, Whatsapp, Messenger, Facebook, Viber, FB grupė JMM karantino metu, pokalbiai telefonu ir kt.

 

Nuotolinio mokymosi priemonės:

– kompiuteris, planšetė, mobilusis telefonas su internetiniu ryšiu;

 

Mokomosios medžiagos pateikimas, aiškinimas, grįžtamasis ryšys:

-mokytojas suformuluoja užduotis, pateikia mokomąją medžiagą, aiškiai ir nuosekliai nurodo kaip užduotis atlikti, nurodo  atlikimo terminą ir trukmę;

-mokytojas tikrina, vertina, komentuoja mokinių atliktas užduotis virtualioje erdvėje.  Vertinimą, pastabas, užduotis  surašo elektroniniame dienyne VERITUS.

Tėveliai, mokytojai ir mokiniai  tiesiogiai bendrauja  su dalykų mokytojais, iškilus klausimams skambina :

direktorė Rita Trimonienė   tel. 8 659 58058

pavaduotoja ugdymui  Birutė  Platkauskienė   tel.  8 659 57088

pavaduotoja ugdymui Gražina Grigaravičienė tel. 8 678 38344

Vita Leonavičienė -prižiūri ir administruoja VERITUS dienyną tel. 8 686 53960

Artiomas  Ivanovas  – konsultuoja techniniais klausimais  tel. 8 655 15175

Informacija bus teikiama per elektroninį dienyną VERITUS, interneto svetainėje www.jmm.lt ir Facebook paskyroje JMM karantino metu.

Būkite visi sveiki ! Prašome Jūsų visų geranoriškumo ir supratimo.