Žeimių g. 6, Jonava LT-55149

(8-349) 51 870

rastine@jmm.lt

Nuotolinis ugdymas

Nuotolinis ugdymas Jonavos Janinos Miščiukaitės meno mokykloje

 

Mieli tėveliai, mokytojai ir mokiniai,

Augant Covid-19 skaičiams,  nuo lapkričio 3 d. iki lapkričio 8 d.  pereiname prie nuotolinio mokymo. Esame pasiruošę užtikrinti nenutrūkstamą ugdymo procesą nuotoliniu būdu.

Ugdymo  procesas vyks pagal individualių ir grupinių pamokų  tvarkaraščius. Pamokos trukmė ne ilgesnė, negu 45 min.  Komunikavimo priemonės:  elektroninis dienynas VERITUS, Zoom,  el. paštas, Skype, Whatsapp, Messenger, Facebook, Viber, FB grupė JMM karantino metu, pokalbiai telefonu ir kt.

 

Nuotolinio mokymosi priemonės:

– kompiuteris, planšetė, mobilusis telefonas su internetiniu ryšiu;

 

Mokomosios medžiagos pateikimas, aiškinimas, grįžtamasis ryšys:

-mokytojas suformuluoja užduotis, pateikia mokomąją medžiagą, aiškiai ir nuosekliai nurodo kaip užduotis atlikti, nurodo  atlikimo terminą ir trukmę;

-mokytojas tikrina, vertina, komentuoja mokinių atliktas užduotis virtualioje erdvėje.  Vertinimą, pastabas, užduotis  surašo elektroniniame dienyne VERITUS.

Tėveliai, mokytojai ir mokiniai  tiesiogiai bendrauja  su dalykų mokytojais, iškilus klausimams skambina :

direktorė Rita Trimonienė   tel. 8 659 58058

pavaduotoja ugdymui  Birutė  Platkauskienė   tel.  8 659 57088

Vita Leonavičienė -prižiūri ir administruoja VERITUS dienyną tel. 8 686 53960

Artiomas  Ivanovas  – konsultuoja techniniais klausimais  tel. 8 655 15175

Informacija bus teikiama per elektroninį dienyną VERITUS, interneto svetainėje www.jmm.lt ir Facebook paskyroje JMM karantino metu.

Būkite visi sveiki ! Prašome Jūsų visų geranoriškumo ir supratimo.