Sveiki atvykę į internetinę Janinos Miščiukaitės svetainę!

Nuo 2010 metų

2010 metai

 • XI – ojo respublikinio meno ir muzikos mokyklų teatro skyrių meninio skaitymo konkurso laureatas – I vieta Vasaris Statkevičius (pedagogė Roma Jurgilienė).
 • III -ojo respublikinio konkurso – žaidimo „SOLFEDŽIO MIESTAS“ laureatės: G.Kalvaitytė, R.Kazlauskaitė, A.Lisauskaitė, U.Steponavičiūtė, L.Sungailaitė – I vieta (pedagogė D.Asadauskaitė).
 • IV-ojo respublikinio jaunųjų pianistų konkurso „LINKSMIEJI PIRŠTUKAI“ laureatai: K.Jančenko, M.Balsevičiūtė, M.Gabulaitė – III vieta (pedagogės L.Petrakova, R.Juškienė, L.Valatkienė); V.Sadauskaitė, G.Gudonavičius, L.Sinkevičiūtė – II vieta (pedagogės R.Juškienė ir L. Žiegienė); I.Kačiulytė, R.Ramanauskaitė, U.Steponavičiūtė – I vieta (pedagogės R.Balienė, L.Žiegienė, S.Reznikovienė).
 • XVIII -ojo J.Pakalnio respublikinio jaunųjų pūtikų konkurso laureatai:Miglė Vasiliauskaitė (fleita) (pedagogė A.Ostasevičienė, koncertmeisterė Jelena Kubrakovskaja), Vytautas Juknys, Kristijonas Sakalauskas (trimitas) – III vieta (pedagogas Fiodoras Jančenko, koncertmeisterė Liudmila Ragožina).
 • Tarptautinio jaunųjų trimitininkų konkurso „Trumpet talents – 2010“ (Talinas) laureatai: Romanas Kožemiakinas – III vieta, Vytautas Juknys, Kristijonas Sakalauskas – II vieta (trimitas) – pedagogas F.Jančenko, koncertmeisterė L.Ragožina.
 • II respublikinio jaunųjų pianistų konkurso „MUZICA AMABILE“ diplomantai: Aistė ir Ugnė Barysaitės (mokytoja L.Petrakova); Lijana Sinkevičiūtė ir Gytis Gudonavičius (mokytoja Lina Žiegienė).
 • X-ojo respublikinio fortepijoninių ansamblių konkurso „Skambinu su draugu“ laureatės Gabrielė Uškurytė ir Asta Babyre (mokytoja A.Juškevičienė); diplomantės – Ugnė Steponavičiūtė ir Greta Kalvaitytė (mokytoja S.Reznikovienė).
 • X tarptautinio pianistų NIKOLAI RUBINSTEIN (Paryžius) konkurso II vietos laureatė Ieva Gezevičiūtė (mokytoja J.Šukienė).
 • Kauno apskrities muzikos ir meno mokyklų solfedžio konkurso (III vieta) laureatę Livetą Sungailaitę (mokytoja D.Asadauskaitė)
 • IV-ojo respublikinio vaikų ir jaunimo liaudies bei mišrių instrumentų ansamblių konkurso (Panevėžys) II vietos laureatus – Urtę Rimšaitę, Gabrielę Rimdeikaitę (kanklės) ir Beną Skirmantą(birbynė) (mokytojai Ė.Merkelienė, A.Grigaliūnienė ir R.Urnižas).
 • IV -oj0 tarptautinio konkurso „Mažieji talentai- 2010“ (Utena) diplomantas – K.Šereika (fortepijonas) mokytoja R.Balienė, laureatai – D.Baltrimavičius (fortepijonas) mokytoja R.Juškienė, G.Narkauskaitė (fleita) mokytoja St.Pukinskienė,K.Grigaravičius (birbynė) mokytojas R.Urnižas; pagrindinio prizo „Mažasis talentas – 2010“ laureatė L.Sinkevičiūtė (fortepijonas) mokytoja L.Žiegienė.
 • Respublikinio EX-LIBRIO konkurso „Keturios mūzos“ laureatės – I.Dapševičiūtė (mok.E.Januškevičienė) ir S.Dusevičiūtė (mokyt. J.Grigienė).

 

2011 metai

 • II tarptautinio jaunųjų pianistų konkurso „Mano vaikystės draugas – fortepijonas“diplomantės – A.Barysaitė ir U.Barysaitė (mokyt.L.Petrakova), A.Babyre (mokyt. A.Juškevičienė), L.Sinkevičiūtė (mokyt.L.Žiegienė). Laureatė – I.Gezevičiūtė (mokyt.J.Šukienė).
 • VI tarptautinioK.Ozols konkurso „Jaunasis trimitininkas“ (Latvija) diplomantas – A.Fiodorovas; laureatai – V.Juknys ir R.Kožemiakinas (mokyt. F.Jančenko, koncertmeisterė – L.Ragožina).
 • Tarptautinio konkurso „Lidice -2010“ diplomantė Karolina Daliūnaitė (mokyt.J.Grigienė).
   Respublikinis meninio skaitymo konkursas – III vieta Arūnė Vaivuckaitė , II vieta Mantas Babila (mokyt.J.Andriulevičius),  III vieta – Akvilė Bielo-Petravičiūtė (mokyt.Ž.Martinaitienė). Laureatas – Naglis Petkevičius (mokyt.R.Jurgilienė).
 •  Respublikinis jaunųjų pianistų konkursas- II vietos laureatė – Ieva Borisovaitė (mokyt.L.Žiegienė), Dovydas Baltrimavičius – I vietos laureatas (mokyt.R.Juškienė).
 • Tarptautinio jaunųjų atlikėjų kamerinės muzikos konkursas „Giovani virtuosi“ – I vietos lareatės Greta Narkauskaitė (fleita) ir Bernadeta Gedvilaitė (fortepijonas) (mokyt.St.Pukinskienė, L.Valatkienė).
 • X Jono Švedo liaudies instrumentų atlikėjų konkurso laureatai – Kornelijus Grigaravičius (birbynė),Gabrielė Rimdeikaitė (kanklės) -(mokyt.R.Urnižas, E.Merkelienė, konc. L.Ragožina).
 • Solfedžio respublikinė olimpiada Muzikinis vėrinys“ – II vietos laureatė Ugnė Barysaitė (mokyt. J.Simonavičienė).  
 • Respublikinio jaunųjų pianistų konkurso „Konsonansas – disonansas“ laureatė Aistė Barysaitė , diplomantė Lijana Sinkevičiūtė (mokyt. L.Žiegienė).
 • Tarptautinio jaunųjų atlikėjų konkurso „Mažieji talentai“ laureatė Greta Narkauskaitė (fleita) (mokyt. St.Pukinskienė), diplomantai – Goda Cieškaitė. Dovydas Baltrimavičius ir Ugnė Rimkutė (fortepijonas) (mokyt.R.Balienė, R.Juškienė, J.Šukienė).  
 • Respublikinio akordeonistų konkurso „Vilnius 2011“ diplomantas Karolis Lukoševičius (mokyt.N.Kolesnikov).
 • Vakarų Lietuvos regiono IV jaunųjų atlikėjų mediniais ir variniais pučiamaisiais instrumentais konkurso ( trimitas)  laureatas (I vieta) Vytautas Juknys, diplomantas Romanas Kožemiakinas (mokyt.F.Jančenko, konc.L.Ragožina).
 • Tarptautinio konkurso „Trumpet Talents Tallinn 2011“ laureatai Vytautas Juknys (III vieta), Alius Fiodorovas (II vieta) (mokyt.F.Jančenko, konc.L.Ragožina).
 • III tarptautinio konkurso „Olimpo musicale“ diplomantė Lijana Sinkevičiūtė (fortepijonas) (mokyt.L.Žiegienė).
 • Lietuvos vaikų ir jaunimo chorų konkurso „Mes Lietuvos vaikai – 2011“ diplomantai jaunučių choras (I laipsnio diplomas) ir jaunių choras (II laipsnio diplomas). Vadovė – D.Asadauskaitė, konc. A.Juškevičienė).
 • XI RESPUBLIKINIO FORTEPIJONINIŲ ANSAMBLIŲ DIPLOMANTUS „SKAMBINU SU DRAUGU“ Astą Babyrę ir Gabrielę Užkurytę (mokyt.  A. Juškevičienė).
 •  Dailės skyriaus ugdytines: Viktoriją Tamaliūnaitę, Emiliją Fromičiūtę, Ugnę Kriščiūnaitę, bei jų pedagogę Jolantą Grigienę, laimėjusias Tarptautiniame vaikų ir jaunimo plakatų konkurse“Mes esami atsakingi už tuos, kuriuos prisijaukinome“ bei „Penkios laisvės“.
 •  Tarpmokyklinio Jonavos Janinos Miščiukaitės meno mokyklos etiudų festivalio – konkurso ,,Linksmieji pirštukai“ Laureatus :,,Linksmieji pirštukai“ Laureatus :

A grupė

Emiliją Šeštokaitę (mokytoja R. Trimonienė)
Gabrielę Užkurytę (mokytoja A. Juškevičienė)
Vanesą Sadauskaitę (mokytoja R. Juškienė)

B grupė
Aistę Barysaitę (mokytoja L. Petrakova)
Gabrielę Gelžinytę (mokytoja E. Kubrakovskaya)
Ievą Borisovaitę (mokytoja D. Petrošienė)
Lijaną Sinkevičiūtę (mokytoja L. Žiegienė)

C grupė
Ingą Kačiulytę (mokytoja R. Balienė)
Rugilę Kazlauskaitę (mokytoja R. Juškienė)
Ugnę Barysaitę (mokytoja L. Petrakova)
Viktoriją Rockiną (mokytoja R. Balienė)

Specialių nominacijų laimėtojus Už artistiškumą

Beatą Kolesnikovaitę (mokytoja D. Suslavičienė)
Gytį Gudonavičių (mokytoja L. Žiegienė)

Už kūrinio meninę interpretaciją
Astą Babyre (mokytoja A. Juškevičienė)
Mariją Gabulaitę (mokytoja L. Valatkienė)

Už ,,linksmiausius – greičiausius pirštukus
Ugnę Rimkutę (mokytoja J. Šukienė)

 

2012 metai

 • Respublikinis Kęstučio Ivaškevičiaus styginių konkursas laureatė  Dainora Aleksaitė I vieta (mokytoja Diana Rimkutė, koncertmeisterė Liudmila Ragožina)
 • Respublikinis meno ir muzikos mokyklų teatro skyrių meninio skaitymo konkursas, skirtas Maironio 150-osioms gimimo metinėms paminėti – laureatai Mantas Babila I vieta (mokytojas Jonas Andriulevičius), Nojus Cechanoveckas III vieta (mokytoja Roma Jurgilienė, Arūnė Vaivuckaitė III vieta (mokytojas Jonas Andriulevičius)
 • VI respublikinis kamerinių ansamblių konkursas „Giovani Virtuozi“ – diplomantės Bernadeta Gedvilaitė (fortepijonas), Greta Narkauskaitė (fleita), mokytojos Loreta Valatkienė, Stefanija  Pukinskienė
 • I respublikinis styginių instrumentų pjesių festivalis – konkursas „Pavasario akimirkos“ – Jokūbas Petrikonis 1 kl. mokyt. V. Verikienė, konc. L. Petrakova Aneta Ulachovičiūtė 1 kl.,Viltė Gedvilaitė 6 kl., Liveta Sungailaitė 6 kl. mokyt. V. Draskinienė, konc. L. Ragožina  Emilija Juknytė 5 kl. mokyt. D. Rimkutė, konc. L. Ragožina
 • XX   J. Pakalnio jaunųjų atlikėjų pučiamaisiais ir mušamaisiais muzikos instrumentais konkursas –   laureatai Emilis Kaziukėnas (eufonija)  I vieta, Vytautas Juknys (trimitas) III vieta (mokytojai Renaldas Grigaliūnas, Fiodor Jančenko, koncertmeisterės Roma Balienė, Liudmila Ragožina)
 • V respublikinis jaunųjų pianistų konkursas „Linksmieji pirštukai – 2012“.LAUREATAI: 1 vieta – Aistė Barysaitė 4 kl., mokytoja Liudmila Petrakova, Lijana Sinkevičiūtė 5 kl., mokytoja Lina Žiegienė, Rugilė Kazlauskaitė 6 kl., mokytoja Regina Juškienė. 2 vieta -Raminta Ramanauskaitė 4 kl., mokytoja Lina Žiegienė, Ieva Borisovaitė 5 kl., mokytoja Daiva Petrošienė. 3 vieta – Meda Arlauskaitė 2 kl., mokytoja Liudmila Petrakova, Vanesa Sadauskaitė 3 kl., mokytoja Regina Juškienė, Meda Balsevičiūtė 3 kl., mokytoja Regina Juškienė, Asta Babyrė 5 kl.,  mokytoja Adrijana Juškevičienė.                                                                                               DIPLOMANTAI: Dovydas Baltrimavičius 3 kl., mokytoja Regina Juškienė
 • X tarptautinis akordeonistų konkursas „Ascoltate 2012“. I vietos laureatas Karolis  Lukoševičius akordeono 3 kl. ir mokytojas Nikolaj Kolesnikov
 • Tarptautinis jaunųjų trimitininkų konkursas „Trumpet Talents 2012“ (Talinas). I  vietos laureatai – Dovydas Drabavičius 3 kl.,Vytautas Juknys 6 kl., mokytojas Fiodor Jančenko ir koncertmeisterė Liudmila Ragožina
  III tarptautinis jaunųjų  muzikos atlikėjų konkursas „Antonio Salieri“ prizui laimėti (Italija). II vietos laureatas Karolis Lukoševičius (akordeono 3 kl.) ir mokytojas Nikolaj Kolesnikov
 • XII respublikinis fortepijoninių ansamblių festivalis – konkursas „Skambinu su draugu“. LAUREATAI:  Meda Arlauskaitė 2 kl. – mokytoja L. Petrakova, Emilija Šeštokaitė 2 kl. – mokytoja R. Trimonienė, Reda Venskauskaitė 4 kl. – mokyt. D Suslavičienė, Ieva Borisovaitė 5 kl. – mokyt. D. Petrošienė. Diplomantai: Kotryna Dogadajeva 3 kl. ir Agnė Janionytė 2 kl. – mokyt. A.Juškevičienė, Gytis Gudonavičius 6 kl. ir Lijana Sinkevičiūtė 5 kl. – mokyt. L. Žiegienė
 • VI tarptautinis instrumentinės muzikos festivalis – konkursas  „Mažieji talentai 2012″(Utena).  LAUREATAI: Ugnė Rimkutė (fortepijono 2 KL.) mokytoja Jolanta Šukienė. Diplomantai: Justas Žuvelis (fortepijono 1 kl.) mokytoja Jolanta Šukienė, Dovydas Baltrimavičius (fortepijono 3 KL.) mokytoja Regina Juškienė, Vanesa Sadauskaitė (fortepijono 3 KL.) mokytoja Regina Juškienė
 •  IV  respublikinis mokinių piešinių  konkursas “Senų daiktų istorijos”.LAUREATAI: Aistė Šabanaitė 1 kl. (mokytoja Violeta Lipinskienė), Aidas Rindzevičius prad.u.kl.  (mokytoja Jolita Nenortienė), Patricija Larija Beinorytė prad.u.kl.(mokytoja Jolita Nenortienė), Karolina Bagdonavičiūtė 1 kl.(mokytoja Violeta Lipinskienė), Viktorija Maželytė 2 kl.(mokytoja Jolanta Grigienė)
 •  DIPLOMANTAI: Martynas Jankauskas  prad. u. kl. (mokytoja Jolita Nenortienė)
 •  I tarptautinis konkursas „Musica PianoForte“. DIPLOMANTAI: Agnė Janionytė, Kotryna Dogadaje