Sveiki atvykę į internetinę Janinos Miščiukaitės svetainę!

Muzikos teorijos skyrius

Muzika – tai Dievo pasiuntinys,
atsiųstas judinti švelniausias ir geriausias mūsų sielos stygas,
raminti širdis, pavargusias gyvenimo rūpesčiuose,
guiti iš jų melus, nedorybes, pavydus ir neapykantas´.

M.K.Čiurlionis  

 

 

Muzikos teorijos skyriaus įkūrimas sutampa su mokyklos atidarymu Jonavoje. Su pagarba ir dėkingumu prisimename ilgus metus mokyklai ir chorui vadovavusį S.Stankų bei buvusias skyriaus pedagoges: B.Railaitę, A.Rebždytę, R. Juškaitę – Chadaravičienę, N. Michejevą, I.Vasiliauskaitę, R.Vasiliauskaitę, J.Mogenytę-Banienę, S.Kuliešienę.

Šiuo metu skyriuje dirba 4 pedagogės, vedančios ugdytinius į muzikos pasaulį per solfedžio, muzikos rašto ir kultūros pažinimo, muzikos istorijos, choro, vokalinio ansamblio bei solinio dainavimo pamokas. Džiaugiamės ankstyvojo ugdymo grupės mažylių (mokytoja I. Rupeikienė) pirmaisiais žingsniais muzikos link.

Tęsiame  2004 m. pradėtą projektą – muzikos teorijos žinių konkursą-žaidimą Solfedžio miestas´ (projekto autorės D. Asadauskaitė ir I. Rupeikienė). Įvyko trys respublikiniai konkursai (2006,2008, 2010), kuriuose dalyvavo Ukmergės, Kauno A.Kačanausko, Kaišiadorių bei mūsų    mokyklos ugdytiniai. Moksleiviai noriai dalyvauja ir mokykliniuose Solfedžio miesto´ konkursuose, kurie vyksta kas dveji metai.

Siekdami aktyvesnio ir glaudesnio bendradarbiavimo su rajono ugdymo įstaigų muzikos pedagogais bei jų ugdytiniais organizavome projektą – bendrojo lavinimo mokyklų muzikos žinių konkursą Po muzikos šalį´ (2006, 2008 m.) projekto autorės J.Simonavičienė ir L. Sekrienė).

Mokyklos vokaliniai kolektyvai bei ankstyvojo ugdymo grupės ugdytiniai kasmet pavasarį sukviečia mokyklos bendruomenę į tradicinį koncertą Mes dainuojame Jums…´.

Mergaičių vokalinis ansamblis (vadovė D. Asadauskaitė, koncertmeisterė A.Juškevičienė) sėkmingai dalyvauja Lietuvos vaikų ir moksleivių LTV konkurse Dainų dainelė´, patenka į konkurso televizijos etapą. Džiaugiamės solistės Emilijos Juknytės (mokytoja J.Simonavičienė) sėkme – šiais metais ją išvydome konkurso Dainu dainelė´ respublikiniame ture. Pedagogė I.Rupeikienė jau keletą metų dirba šio konkurso III (zonos) etapo vertinimo komisijoje.

Jaunių ir jaunučių chorai (vadovė D.Asadauskaitė, koncertmeisterė A.Juškevičienė) 2009 m. dalyvavo Lietuvos Tūkstantmečio dainų šventės Moksleivių dainų dienoje Skambantys vaikystės sodai´. 2007 m. Lietuvos dainų šventėje Būties ratu´ dainavo jaunių choras. Abu chorai kasmet dalyvauja respublikinėje chorų šventėje Šviesa amžinoji dainos´ Jonavoje bei kituose rajono ir mokyklos renginiuose. Džiugu,kad baigę meno mokyklą choristai toliau dainuoja įvairiuose vokaliniuose kolektyvuose. Nemažai moksleivių renkasi tolesnį muzikos teorijos ar chorinio dirigavimo profesinį kelią.

Muzikos teorijos skyriaus pedagogės savo veikla siekia aktyviai dalyvauti mokyklos meniniame, kultūriniame gyvenime, atskleisti bei puoselėti ugdytinių kūrybines galias, ugdyti išprususią  asmenybę, išlavinta klausa ir meniniais gebėjimais žengiančią į muzikos pasaulį.