Žeimių g. 6, Jonava LT-55149

(8-349) 51 870

rastine@jmm.lt

Muzikos skyrius

Gyvuoja nuo pat mokyklos įsikūrimo, 1965 m. Pirmąsias pamokas vedė ir ilgus metus skyriui vadovavo mokytoja metodininkė Beatričė Stankienė, 1972 m. išleidusi pirmųjų pianistų absolventų laidą.

Fortepijono skyrius yra vienas didžiausių mokykloje. Jame šiuo metu mokosi 109 ugdytiniai, dirba 13 pedagogių: mokytoja ekspertė Roma Balienė, mokytojos metodininkės Regina Juškienė, Elena Kubrakovskaya, Liudmila Petrakova, Skaidrė Reznikovienė, Daina Suslavičienė, Jolanta Šukienė, Rita Trimonienė, Loreta Valatkienė, Lina Žiegienė, Daiva Petrošienė, vyr. mokytojos Adrijana Juškevičienė, Jurgita Venskauskienė. Nuo 1997 m. pedagogės aktyviai dalyvauja Kauno krašto fortepijono mokytojų draugijos veikloje.

Fortepijono mokytojos gerai pažįsta ir kitus muzikos instrumentus pasirinkusius ugdytinius, mokydamos juos groti fortepijonu kaip antruoju instrumentu. Reikšmingas ir mokytojų koncertmeisterių darbas, akompanuojant pučiamųjų, styginių, liaudies instrumentų skyrių moksleiviams koncertų bei konkursų metu.

 

Nuo 1965 m. veikiančio skyriaus pirmieji pedagogai buvo Joana Padgauskienė, Mykolas Gadliauskas ir pirmasis mokyklos  direktorius, šio skyriaus įkūrėjas Stasys Stankus. Į pirmąją akordeono instrumento klasę buvo priimti 37 moksleiviai.

Šiuo metu jame dirba 4 pedagogai: vyr. mokytojos Lena Rockina, Rasa Laimikienė, Laima Stakeliūnienė, mokytojas metodininkas Nikolaj Kolesnikov, mokosi 30 ugdytinių. Visi skyriaus pedagogai yra Kauno apskrities akordeono muzikos draugijos nariais.

Skyriaus veikla skaičiuojama nuo 1965 m. Pirmosios pedagogės – Bronė Railaitė, R. Juškaitė-Chadaravičienė, Aldona Rebždytė. Šiuo metu skyriuje dirba mokytojos metodininkės Dalia Asadauskaitė, Jūratė Simonavičienė, Inesa Rupeikienė, vyr. mokytoja Laima Sekrienė.

Pirmajam mokyklos chorui vadovavo buvęs mokyklos direktorius Stasys Stankus. Šiuo metu mokyklos jaunių ir jaunučių choristai, vadovaujami Dalios Asadauskaitės – daugelio respublikinių Dainų švenčių, chorinės muzikos festivalių, TV konkurso „Dainų dainelė“ dalyviai.

Skyriaus veikla prasidėjo 1970-aisiais, kuomet pirmieji 4 mokiniai buvo priimti į smuiko pirmąją klasę. Juos mokė mokytoja Danutė Sūnelaitienė. Nuo 2012 m. atsidarė violončelės klasė.

Šiuo metu skyriuje mokosi 56 ugdytiniai, dirba 6 pedagogai: mokytojos metodininkės Virginija Verikienė, Violeta Draskinienė, Diana Rimkutė, vyr. mokytoja Roma Razmienė, mokytojai Petras Beniulis, Aleksandras Dunis.

1969 m. pučiamųjų skyriuje dirbti pradėjo mokytojai A. Grincevičius (trimitas) ir Stefanija Pukinskienė (fleita), Valerij Zacharov (variniai instrumentai).

Šiuo metu skyriuje dirba 7 pedagogai: mokytojas ekspertas Fiodor Jančenko, mokytojai metodininkai Renaldas Grigaliūnas, Audra Ostasevičienė, Leonas Grigas, vyr. mokytojai Tomas Poškus, Valdas Antanavičius, mokytojas Kęstutis Janušaitis; įvairių instrumentų (trimito, klarneto, fleitos, saksofono, tenoro, tūbos, mušamųjų) paslapčių mokosi 70 ugdytinių.

1989 m. atidaryta pirmoji kanklių instrumento klasė, 8 kanklininkes mokė iki šiol dirbanti pedagogė Asta Grigaliūnienė. Po ketverių metų prie kanklininkių prisijungė 9 mokytojo B. Grigo birbynės instrumento klasės ugdytiniai. Šiuo metu skyriuje mokosi 30 ugdytinių, dirba 3 pedagogai: mokytoja metodininkė Asta Grigaliūnienė, vyr. mokytojai Eglė Merkelienė ir Narimantas Murauskas.

Šio skyriaus moksleiviai ir pedagogai – tautinės muzikos, dainų ir šokių ansamblio „Ratilėlis“ instrumentinės grupės branduolys.