Žeimių g. 6, Jonava LT-55149

(8-349) 51 870

rastine@jmm.lt

direktorė Roma Jurgilienė tel. 8-(349) 54 596, el. p. menomkla@jmm.lt

Struktūra ir kontaktai

Mokyklos struktūra

Mokyklos direktorė


Roma Jurgilienė
,

8-349 54596   menomkla@jmm.lt
Išsilavinimas – aukštasis.
R.Jurgilienė gimė 1964 metais Panevėžio mieste.
1982 m. baigė Šiaulių 13 vidurinę (dabar Gegužių pagrindinė) mokykla)

1986 m. baigė Lietuvos Valstybinės Konservatorijos Klaipėdos kultūros fakultetą (įgijo kultūros -švietimo darbo organizavimo metodikos specialybę).

2005 m. VDU socialinių mokslų fakultete įgijo ugdymo organizavimo magistro laipsnį.

2001 m. suteikta I (dabar III) vadovo kvalifikacinė kategorija.
2001 m. suteikta vyresniojo mokytojo (drama) kvalifikacinė kategorija.

2008 m. įgijo neformaliojo vaikų švietimo konsultanto kompetenciją.

2002-2010 ir 2013 iki dabar Lietuvos muzikos ir meno mokyklų vadovų asociacijos tarybos narė.

2012 iki dabar Jonavos rajono kultūros ir meno tarybos narė.

2010 m. suteikta II vadovo kvalifikacinė kategorija
Vadybinį darbą dirba nuo 1998 m.

 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Rita Trimonienė,

8-349-60450, el. paštas:   r.trimoniene@gmail.com

Išsilavinimas – aukštasis universitetinis.

Rita Trimonienė gimė 1958  m. Klaipėdoje.

1980  m. baigė Kauno J.Gruodžio konservatoriją. Kvalifikacija –fortepijono mokytojo, koncertmeisterio.

1985  m. baigė Lietuvos Muzikos Akademiją. Kvalifikacija – dėstytojo, koncertmeisterio.

 

2001 m. baigė Kauno Technologijos Universiteto Socialinių mokslų fakultetą. Suteiktas edukologijos magistro laipsnis.

 

Darbo patirtis:

1979-1980   – Jonavos meno mokykla fortepijono mokytoja. Nuo 1980   – Jonavos meno mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

 

Kvalifikacija: 1996 m. – suteikta II –oji vadybos kategorija.

1996 m. – suteikta muzikos (fortepijono) mokytojo metodininko kvalifikacinė kategorija.

 

Kita veikla:

Nuo 1996 metų- Kauno krašto fortepijono mokytojų draugijos  narė;

Nuo 1997 metų –   draugijos valdybos narė.

 

 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Birutė Platkauskienė

8 659 57088

b.platkauskiene@jmm.lt

Išsilavinimas – aukštasis universitetinis.

Birutė Platkauskienė  gimė Jurbarko r.

1987 m. baigė Šiaulių pedagoginį institutą (ŠU)

2004 m. baigė Kauno technologijos universitetą.  Suteiktas  viešojo administravimo magistro laipsnis.

2016 m. suteikta  II  vadybinė  kategorija.

Nuo 2011 m. – Jonavos Janinos Miščiukaitės meno mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

 

 

Direktoriaus pavaduotojas ūkiui
Remigijus Bieliauskas

Mob. 8 687 32071 ,

el.p. rembis52@gmail.com

gimė 1952 metais Jonavoje
1970 m. baigė Jonavos J.Ralio gimnaziją
1979 m. baigė Šiaulių valstybinę kolegiją, pramoninė ir civilinė statyba
Nuo 2000 m. dirba meno mokykloje direktoriaus pavaduotoju ūkiui

 

Raštinės administratorė

Gintarė Vaiciekavičiūtė

rastine@jmm.lt

Išsilavinimas – aukštasis

Mokykloje dirba nuo 2017 m.

 

 

Bibliotekininkė

Neringa Jaramičienė

Išsilavinimas- aukštasis.

Mokykloje dirba nuo 2011 m.

biblioteka@jmm.lt

 

Budėtojas, naktiniai sargai

8-349 51870