Žeimių g. 6, Jonava LT-55149

(8-349) 51 870

rastine@jmm.lt

direktorė Roma Jurgilienė tel. 8-(349) 54 596, el. p. menomkla@jmm.lt

Bendruomenė

Šiuo metu mokosi 564 ugdytiniai:

 

259 muzikos skyriuje

48 teatro skyriuje

105 dailės skyriuje

107 choreografijos skyriuje

11 ankstyvojo ugdymo skyriuje

34 muzikos mėgėjų skyriuje

 

Šiuo metu dirba 70 darbuotojų:

 

52 pedagogai

18 kitų darbuotojų (ūkio personalas, bibliotekininkė, raštinės administratorė)

47 moterys

23 vyrai

5 mokytojai ekspertai

23 mokytojai metodininkai

 

MOKYKLOS TARYBA

 

Pirmininkė Živilė Antanavičienė, mokytoja ekspertė

Pavaduotojas Edvinas Peleckas (tėvų atstovas)

Sekretorė Živilė Martinaitienė, mokytoja metodininkė

Nariai:

Regina Juškienė, mokytoja metodininkė

Jolanta Grigienė, mokytoja ekspertė

Ramūnas Mačiulis (tėvų atstovas)

Gintaras Striupaitis (tėvų atstovas)

 

MAŽOJI MOKYTOJŲ TARYBA

 

Pirmininkė Roma Jurgilienė, direktorė

Nariai:

Rita Trimonienė, pavaduotoja ugdymui

Birutė Platkauskienė, pavaduotoja ugdymui

Rasa Laimikienė,  akordeono skyriaus vedėja

Roma Balienė, fortepijono skyriaus vedėja

Virginija Verikienė, styginių instrumentų skyriaus vedėja

Renaldas Grigaliūnas, pučiamųjų instrumentų skyriaus vedėjas

Narimantas Murauskas, tautinių instrumentų skyriaus vedėjas

Inesa Rupeikienė, muzikos teorijos skyriaus vedėja

Skaidrė Reznikovienė, II muzikos instrumento skyriaus vedėja

Jonas Andriulevičius, teatro skyriaus vedėjas

Vaiva Andriulevičienė, choreografijos skyriaus vedėja

Jolita Nenortienė, dailės skyriaus vedėja

 

MOKYKLOS METODINĖ TARYBA

 

Pirmininkė Rita Trimonienė, pavaduotoja ugdymui

Nariai:

Lena Rockina, akordeono  skyrius

Lina Žiegienė, fortepijono skyrius

Asta Grigaliūnienė, tautinių instrumentų skyrius

Audra Ostasevičienė, pučiamųjų instrumentų skyrius

Roma  Razmienė, styginių instrumentų skyrius

Jūratė Simonavičienė, muzikos teorijos skyrius

Živilė Antanavičienė, choreografijos skyrius

Jolanta Grigienė, dailės skyrius

Živilė Martinaitienė, teatro skyrius