Žeimių g. 6, Jonava LT-55149

(8-349) 51 870

rastine@jmm.lt

Mokiniams ir tėvams

Ugdymo organizavimas 2021–2022 mokslo metais:

ugdymo proceso pradžia 2021 m. rugsėjo 1 d
pirmo pusmečio trukmė 2021 m. rugsėjo 1 d.  – 2021 m. gruodžio 31 d.
antro pusmečio trukmė 2022 m. sausio 1 d. –  2022 m. birželio 3 d.
rudens atostogos 2021 m. lapkričio 3 d. – lapkričio 9 d.
žiemos (Kalėdų atostogos) 2021 m. gruodžio 27 d. – 2022 m. sausio 7 d.
žiemos atostogos 2022 m. vasario 14 d. – vasario 18 d.
pavasario (Velykų) atostogos 2022 m. balandžio 19 d. – balandžio 22 d
ugdymo proceso trukmė 175 ugdymo dienos
ugdymo proceso trukmė savaitėmis 35 savaitės
vasaros atostogos 2022 m. birželio 4 d. – 2022 m. rugpjūčio 31 d.

 

VERITUS dienynas mokiniams ir tėvams:
www.naujamokykla.lt/jonavosjmmm