Sveiki atvykę į internetinę Janinos Miščiukaitės svetainę!

Misija, vertybės, vizija

FILOSOFIJA:

„PADARYK MANE GERUMO ŽENKLU…“ (kardinolas V.Sladkevičius).

MISIJA:

harmoninga ir demokratiška meninio ugdymo institucija, teikianti neformaliojo švietimo paslaugas,

ugdanti atsakingą ir savarankiškai kūrybišką asmenybę, teikianti pradinę meninę kompetenciją,

ugdanti laisvą ir iniciatyvų pilietį, mokantį bendrauti ir bendradarbiauti su kitais.

VIZIJA:

Išlikti unikalia meninės krypties ugdymo institucija rajone.

Garsinti Jonavos vardą respublikoje ir už jos ribų; skatinti kiekvieną bendruomenės narį „mokytis

visą gyvenimą; mokykla projektuojanti kautą ir prisiimanti atsakomybę už ugdymo(si) tikslų

vykdymą ir jų rezultatus.

VERTYBĖS:

kūrybiškumas ir inovatyvumas.