Sveiki atvykę į internetinę Janinos Miščiukaitės svetainę!

Informacija stojantiesiems

Priėmimo į meno mokyklą sąlygos:

 

Stojančiųjų tėveliai (globėjai) dokumentų priėmimo komisijai pateikia šiuos dokumentus:

♫ gimimo liudijimą (kopija),

♫ 1 nuotrauką (3 x 4),

♫ medikų pažymą,

♫ nustatytos formos prašymą pildo dokumentų priėmimo komisijoje arba raštinėje.

Dokumentai priimami:

Nuo gegužės 02 d. iki gegužės 29 d.

11.00 val. iki 17.00 val. priėmimo komisijoje,

9.30 val. iki 11.00 val. raštinėje.

Konsultacijos stojantiesiems vyks:

I-oji konsultacija gegužės 29 d. 10.00 val.

(Koncertų salėje),

II-oji konsultacija gegužės 30 d. Laikas bus skelbiamas I-osios konsultacijos metu.

Gebėjimų patikra vyks:

Gegužės 31 nuo 10.00 val.

Tikslesnė informacija bus pateikta po II-osios konsultacijos.

Mandatinė komisija dirbs:

Rugpjūčio 28 d. nuo 10.00 val. iki 16.00 val.

Jonavos Janinos Miščiukaitės meno mokykla

Žeimių g. 6

Tel. +37034951870

El. p. – menomkla@centras.lt

www.jmm.lt

Muzikos skyrius kviečia muzikuoti fortepijonu, smuiku, violončele – mokslas trunka 8 metus, amžius 6 – 10 metų. Groti gitara 8-11 metų, mokslas trunka 7 metus. Akordeonu, kanklėmis, birbyne, lumzdeliu, mušamaisiais, fleita, klarnetu, saksofonu, įvairiais variniais pučiamaisiais (trimitu, tenoru, tūba, valtorna, trombonu) instrumentais – mokslas trunka 7 metus, amžius 6 – 12 metų.

Dailės skyriuje į pradinio ugdymo klasę priimami 7-9 metų vaikai, mokoma dailės pažinimo, raiškos ir reflektavimo. Mokslas trunka 1-3 metus. Į pagrindinio ugdymo klasę priimami 10-15 metų vaikai, mokoma piešimo, tapybos, kompozicijos, skulptūros, dailėtyros. Mokslas trunka 4 metus. Vyresni mokiniai, įvertinus jų gebėjimus ir pasie- kimus, gali būti priimami į aukštesnę klasę.

Choreografijos skyriuje mokoma klasikinio, lietuvių l., istorinio-buitinio, pasaulio tautų sceninio, lietuvių l. papročių ir folklorinio šokio. Mokslas trunka- 7 metus. Stojančiųjų amžius 7-10 metų.

Teatro skyriuje supažindinama su vaidybos ir sceninės kultūros pradmenimis, teatro raiškos, sceninės kalbos ir sceninio judesio pagrindais. Mokslas trunka 6 metus. Amžius 8-9 metai.

 

Siūlome pasirinkti kitas programas:

ankstyvojo integruoto meninio ugdymo (5 – 6 metų vaikams, kurie supažindinami su muzikos ir dailės abėcėle).

 

muzikos mėgėjų (nuo 14 iki 19 metų – muzikavimo pasirinktu instrumentu pradžiamokslio pagrindai. Lankytojų skaičius ribotas, pirmenybė taikoma turintiems muzikos instrumentą).

 

  1. FORTEPIJONAS – universaliausias iš visų muzikos instrumentų. Juo galima skambinti taip švelniai, kad muzika vos girdisi, arba griaudėti taip, tarytum grotų visas orkestras. Tikriausiai dėl to jis ir vadinamas INSTRUMENŲ KARALIUMI.

 

                                

  1. STYGINIAI INSTRUMENTAI (SMUIKAS, VIOLONČELĖ, GITARA) – Skambėjimu jie labiau nei kiti instrumentai primena žmogaus balsą ar kalbos intonacijas. Jie perteikia liūdesį ar džiaugsmą, gali dūsauti ar čiauškėti…

 

  1. PUČIAMŲJŲ INSTRUMENTŲ šeima labai plati ir įvairi- tai mušamieji, įvairūs variniai ir mediniai instrumentai: FLEITA, KLARNETAS, SAKSOFONAS, TRIMITAS ir kiti…. Vyresnėse klasėse vaikai dalyvauja pučiamųjų instrumentų orkestro veikloje. Orkestras aktyvus miesto, šalies festivalių, koncertų ir nuolatinis Dainų švenčių dalyvis.

 

  1. KANKLĖS, BIRBYNĖ IR LUMZDELIStautiniai nuostabaus garso instrumentai. Meno mokykloje kartu su choreografijos skyriumi esame subūrę vieną didelį kolektyvą – ansamblį „Ratilėlis“. Ansamblis yra aktyvus ne tik rajone, šalyje, bet ir koncertavo Italijoje, Švedijoje, Suomijoje, Vengrijoje…

 

  1. AKORDEONAS – tai tokia   muzikinė dėžutė, kurioje gyvena labai skirtingų spalvų ir nuotaikų garsai. Šis instrumentas panašus į pučiamąjį instrumentą, nes garsas išgaunamas oro pagalba. Akordeonu galima atlikti labai įvairią muziką. Tai – daugelio mėgstamas   instrumentas,   dovanojantis gerą nuotaiką!

 

 

  1. DAILĖ –TAI ŽAIDIMAS IR LAISVĖ… Aš galiu piešti, tapyti, lipdyti tai, ką kalba mano mintys, jausmai ir nuotaikos. Tai natūralus, įgimtas vaiko poreikis savo emocijas ir santykį su aplinka išreikšti per vaizdą, formą, pažinti meno pasaulį, dalyvauti kūrybinėje veikloje. Dailė yra bekraštė ir beribė.

 

 

 

  1. CHOREOGRAFIJA. Mažasis drauge, jei tavo kojytės trepsi išgirdus muziką, rankytės ploja šokantiems vaikams ir suaugusiems, o širdelė suvirpa, pamačius šokančią baleriną -vadinasi Tu Esi Mūsų Draugas ar Draugė. Ateik ir mokysimės šokti kartu.

 

 

 

  1. Jei norite atsikratyti viešumos baimės, sutelkti dėmesį, vaizduotę,išmokti sceninio bendravimo, improvizacijos, kūno ir kalbos raiškos – visa tai Jūs išmoksite TEATRO SKYRIUJE. Mokysimės žaisdami, atliksime pratimus, kurie jūsų nevargins, o atpalaiduos.