Sveiki atvykę į internetinę Janinos Miščiukaitės svetainę!

Fortepijono instrumento skyrius

IMG_6683

Atodūsiai iš apsvaigimo nuo grožio ir meilės
iš gerumo ir džiaugsmo, iš nevilties ir vilties,
atodūsiai iš muzikos garsų…´

W.A.Mocartas

Fortepijono skyrius mokykloje gyvuoja tiek metų, kiek ir Jonavos meno mokykla. Skyriuje dirba 13 pedagogų ir 2 koncertmeisteriai. Kartu su mėgėjų ir tikslinio ugdymo programų lankytojais 2010 metais mokosi 107 pianistai.

Pedagogai ir ugdytiniai nuolat dalyvauja įvairiuose renginiuose, koncertuose, konkursuose. Galima pasidžiaugti, kad daugelyje konkursų esame įvertinti ir pastebėti. 2007 metais mokytojos R. Trimonienės mokinės Evelina Stepšytė ir Laura Žaliumaitė dalyvavo XIV – jame tarptautiniame pianistų konkurse San Sebastiane (Ispanija): Evelina tapo III, o Laura I vietos laimėtojomis. Tais pačiais metais I – ajame tarptautiniame festivalyje – konkurse Mažieji talentai´ (Utena) mokytojos L. Petrakovos mokinė Ugnė Barysaitė ir mokytojos R. Juškienės mokinė Rugilė Kazlauskaitė tapo laureatėmis. II – jame tarptautiniame A. Dvarionaitės jaunųjų pianistų konkurse (Visaginas) II vietos laureate tapo Ieva Gezevičiūtė (mokytoja J. Šukienė).

XVIII tarptautiniame jaunųjų muzikantų konkurse Citta di Barletta´ (2008, Italija) mokytojos Ieva Gezevičiūtė (mokyt.J.Šukienė) – tapo GRAND PRIX lamėtoja, o Laura Žaliumaitė (mokyt.R.Trimonienė) įvertinta III vieta.

Skyriaus ugdytiniai nuolat dalyvauja B. Dvariono respublikiniame pianistų ir stygininkų, Vaikystė su muzika´ (Panevėžys), Linksmieji pirštukai´, Muzikos garsai´, Garsų vaivorykštė´ (Kaunas), Muzika Amabile´ (Vilnius) ir kt.

Tapo gražia tradicija kiekvienais metais rengti skyriaus pianistų etiudų konkursą Linksmieji pirštukai“. Konkursas tapo toks populiarus, kad jame dalyvauja daugiau nei pusė skyriaus mokinių. 2010 metais Linksmuosiuose pirštukuose´ dalyvavo´ 530 jaunųjų pianistų pirštukų.

2008 metais pirmą kartą mokykloje organizavome tarptautinį jaunųjų pianistų konkursą Mano vaikystės draugas – fortepijonas´. Jį pavyko sklandžiai organizuoti gavus finansavimą pagal Vaikų socializacijos programų rėmimo konkurso´ projektą (projekto autorės R. Balienė ir R. Juškienė). Konkurse dalyvavo mūsų šalies bei jaunieji pianistai iš Latvijos ir Lenkijos. Konkurso laureatėmis tapo Tai Agnė Ragelytė (L.Petrakova), Ugnė Steponavičiūtė (S.Reznikovienė) ir Ieva Gezevičiūtė (J.Šukienė), septyni skyriaus mokiniai įvertinti diplomais.

Ugdytiniai mėgsta ansambliuoti, todėl nuolat dalyvaujame ansamblinio grojimo konkursuose. 2005 m. III tarptautiniame jaunųjų atlikėjų kamerinės konkurse (2005, Alytus) Ieva Kuodelytė (R.Balienė) kartu su fleitininke Skaiste Petrošiūte (A. Ostasevičienė) tapo III vietos laureatėmis, respublikiniuose fortepijoninių ansamblių konkursuose (2007,2008) ´Skambinu su draugu´ mokytojų R. Balienės, L. Žiegienės, S. Reznikovienės mokiniai V. Rockina, J. Rudakova, I. Kačiulytė, G. Gudonavičius, U. Steponavičiūtė, G. Kalvaitytė, B. Kazlauskas tapo laureatais.

Skyriaus pedagogai nepamiršta ir antrojo instrumento (fortepijono) moksleivių. Tapo graži tradicija rengti pavasarinį koncertą draugams, mokytojams, tėveliams. Norinčių groti šiame koncerte niekad netrūksta. Visiems sudaroma puiki proga išgirsti muzikuojančius ne tik pasirinktu instrumentu, bet ir grojančius instrumentų karaliumi – fortepijonu.

Skyriaus mokytojai, tobulindami savo dalykines kompetencijas nuolat dalyvauja respublikiniuose seminaruose bei kvalifikacijos tobulinimo kursuose, o taip pat rengia juos ir mokykloje. Organizavome seminarus – praktikumus Džiazo kūrinių interpretavimas´, Kūrybiškumo ugdymas pamokose´, Praktiniai įgūdžiai pradiniame etape džiazo muzikoje´.

Fortepijono skyriaus pedagogės R.Balienė ir R.Juškienė individualia metodine patirtimi dalijasi respublikiniame fortepijono mokytojų leidinyje Pianistas´ bei respublikiniuose kvalifikacijos tobulinimo  seminaruose.

Svarbus ir reikšmingas skyriaus koncertmeisterių darbas. Su kitų skyrių ugdytiniais koncertuojama ne tik įvairiuose mokyklos koncertuose, bet dalyvaujama ir tarptautiniuose bei respublikiniuose konkursuose.

Koncertmeisterės D. Petrošienė 2007 m. akompanavo tarptautiniame jaunųjų solistų (Liuksemburgas), Trumpets days 2008´ (Estija), Mažieji talentai´ (Utena) ir L. Ragožina 2008 akompanavo jauniesiems trimitininkams V tarptautiniame Karla Ozola (Latvija), XX tarptautiniame Trumpets days 2009´ (Talinas) ir kt.

Be jau minėtų, koncertmeisterės A. Juškevičienė, J. Kubrakovskaja yra nepailstančios daugelio konkursų, koncertų, projektų, renginių dalyvės, be kurių nuoširdaus darbo neįsivaizduojami mokyklos įvarių kolektyvų bei solistų pasirodymai ir laimėjimai.

Pasitinkant mokyklos jubiliejų, neįmanoma išvardinti visų skyriaus mokytojų, jų ugdytinių, koncertmeisterių pasiekimų  ir nuopelnų. Bet visa širdimi tikiu, kad  kiekvieno mokytojo ir mokinio nuoširdus darbas, atsidavimas mokytojo – muziko profesijai – tai didžiulis indėlis ne tik į fortepijono skyriaus, mokyklos gyvavimo tradicijų puoselėjimą, bet ir visos respublikos muzikinį gyvenimą. Tauraus darbo tarpusšvenčio metu…

Loreta Valatkienė
skyriaus vedėja

Skyriaus pedagogai: vyr. mokytojos Regina Juškienė, Daina Suslavičienė, Lina Žiegienė, mokytoja metodininkė Jelena Kubrakovskaja, vyr mokytoja Skaidrė Reznikovienė, vyr. mokytoja, koncertmeisterė metodininkė Adrijana Juškevičienė, vyr. mokytoja Jolanta Šukienė, mokytoja metodininkė Roma Balienė, vyr. mokytoja, koncertmeisterė metodininkė Loreta Valatkienė (skyriaus vedėja), mokytoja metodininkė Liudmila Petrakova, vyr. mokytoja Jurgita Venskauskienė, sėdi mokytoja metodininkė, pavaduotoja ugdymui Rita Trimonienė