Sveiki atvykę į internetinę Janinos Miščiukaitės svetainę!

Dailės skyrius

Tapyba yra pavydi,
jai reikia, kad žmogus priklausytų jai visas´.

19Dailės skyrius įkurtas 1982 metais. Skyriaus įkūrėja dailės mokytoja ekspertė J. Grigienė. Šiuo metu dailės paletės paslapčių mokosi 100 ugdytinių, dirba keturios pedagogės(žr. nuotr.). 2010 metais į jaunojo menininko kelią palydime XXV – ąją absolventų laidą. Nemažas skaičius skyriaus absolventų pasirinko ir baigė studijas, susijusias su dailės menu.

Per gyvavimo laikotarpį sukaupta tūkstantiniai ugdytinių kūrybinių darbų fondai, absolventų baigiamieji darbai puošia  ne tik mokyklos, bet  ir kitų Jonavos institucijų  interjerus.

Nuolat rengiamos ugdytinių darbų tradicinės ir netradicinės parodos mokykloje, Kultūros Centro galerijoje Homo ludens´, Viešojoje bibliotekoje, Krašto muziejuje, Ruklos mokomajame pulke ir kt.

Pedagogai su skyriaus ugdytiniais – nuolatiniai mokyklos renginių scenografai, projektų, meno forumų ir meno akcijų, respublikinių ir tarptautinių konkursų dalyviai. Mokytojai kuria emblemas ir ženklus įvairiems kitų skyrių renginiams, festivaliams, konkursams, projektams, paruošia keramikos (J.Nenortienė), grafikos (V.Lipinskienė) suvenyrus renginių dalyviams, svečiams, mokyklos absolventams, puošia mokyklos erdves mokslo metų pradžiai, adventiniams laikotarpiui bei mokslo metų pabaigai.

Skyriaus pedagogės J.Grigienė ir E.Januškevičienė rengia autorines dailės  parodas ne tik rajone, respublikoje, bet ir užsienyje.

Aktyviai ugdytiniai, vadovaujami mokytojų,  dalyvauja projektuose ir akcijose rengiamuose Juškonių bendruomenės, įgyvendinant septynerių metų (2009-2015) trukmės strategiją ,,Gyvenimo kokybės gerinimas Jonavos rajono kaimo vietovėse´ Surengtos  tapybos ir fotografijos darbų parodos Bajorkaimio ir apylinkių tema mokykloje ir Viešojoje bibliotekoje.

2007 m. mokykla už dailės darbų kolekciją (autorės E.Drungilaitė, E.Garnytė, G.Balužytė, D.Petrusevičiutė, vadovė J.Grigienė) apdovanota tarptautinio konkurso – kolekcijos Lidice – 2007´, globojamo UNESCO, medaliu.

2008 m..V.Lipinskienė, dalyvaudama tradiciniuose ,,Žemaičių etno muzikavimo ir liaudies amatų´ kursuose buvo liaudies grafikos sekcijos vadovė.

2009 m. dalyvavome respublikiniame ekslibriso konkurse ,,Ex – libris. Jonavos Viešajai bibliotekai– 70´. Ugdytinės Karolina Daliūnaitė apdovanotos I vietos, Šarūnė Daškevičiūtė, Rūta Tabūnaitė III vietos diplomais (ped. J.Grigienė), dar 37 ugdytiniams įteiktos organizatorių padėkos (E.Januškevičienė, V.Lipinskienė, J.Grigienė).

2009 m. tarptautinio piešinių konkurso Žaba Pernik i Kopernik´ (Lenkija) laureate tapo Viktorija Fiodorova (E.Januškevičienė).

2010m. II respublikinio piešinių konkurso Senų daiktų istorijos´ (Vievis) diplomais apdovanotos Š.Daškevičiūtė ir R.Pilipavičiūtė (E.Januškevičienė, V.Lipinskienė).

Mokyklos jubiliejų  skyrius pasitinka organizuodamas respublikinį Ex-librio konkursą ,,Keturios mūzos´(projekto autorė J.Grigienė).

Kaip sakė Mikelandželas: ´Tik tuomet dailininkas išties esti pagirtas, kai, žiūrint į jo kūrinius, pamirštama girti.´ Tad tokie mes, mokyklos dailės skyriaus – tyliojo meno mokytojai ir jaučiamės, nes dažniausiai mus pamirštama pagirti, o gal?…

Jolita Nenortienė
skyriaus vedėja