Sveiki atvykę į internetinę Janinos Miščiukaitės svetainę!

Muzikos teorijos skyrius

Muzika – tai Dievo pasiuntinys, atsiųstas judinti švelniausias ir geriausias mūsų sielos stygas, raminti širdis, pavargusias gyvenimo rūpesčiuose, guiti iš jų melus, nedorybes, pavydus ir neapykantas´. M.K.Čiurlionis       Muzikos teorijos skyriaus įkūrimas sutampa su mokyklos atidarymu Jonavoje. Su pagarba ir dėkingumu prisimename ilgus metus mokyklai ir chorui vadovavusį S.Stankų bei buvusias skyriaus pedagoges: […]

Styginių instrumentų skyrius

Styginių instrumentų skyrius tik 5 metais jaunesnis už pačią mokyklą. Dirba 4 pedagogai: smuiko instrumento – vyresniosios mokytojos Violeta Draskinienė, Diana Rimkutė ir Virginija Verikienė, gitaros moko mokytojas Petras Beniulis. Šiuo metu mokosi 30 smuikininkų, 7 gitaristai. Ugdytiniai ir pedagogai aktyviai dalyvauja miesto, mokyklos koncertuose ir renginiuose, sudarytos galimybės muzikuoti įvairios sudėties ansambliuose. V.Verikienė ne […]

Tautinių instrumentų skyrius

Prieš 20 metų tautinių instrumentų skyrius duris atvėrė 8 kanklininkėms.Jas pasitiko pirmoji mokytoja – Asta Grigaliūnienė, po metų pradėjo dirbti Eglė Merkelienė, po ketverių – prie kanklių instrumento klasės prisijungė ir 9 jaunieji birbynininkai. Instrumento grojimo paslapčių ilgą laiką mokė vyresnysis mokytojas Bronislovas Grigas. Šiuo metu  birbynės mokytoju dirba Romanas Urnižas. Skyriuje mokosi 30 mokinių. […]

Pučiamųjų instrumentų skyrius

Pučiamųjų instrumentų skyriaus pagrindinis tikslas ne tik išmokyti mokinius profesionaliai valdyti pučiamuosius instrumentus, bet ir patirti kuo daugiau kūrybinio džiaugsmo, ugdyti poreikį muzikuoti visur ir visada. Pučiamųjų instrumentų puoselėtojai mokykloje – tai nenuilstantys – didžiausią pedagoginį stažą turintys mokytojai – Stefanija Pukinskienė, Leonas Grigas, Fiodoras Jančenko. Šalia jų stipresni jaučiasi ir jų kolegos Kęstutis Janušaitis, […]

Fortepijono instrumento skyrius

Atodūsiai iš apsvaigimo nuo grožio ir meilės iš gerumo ir džiaugsmo, iš nevilties ir vilties, atodūsiai iš muzikos garsų…´ W.A.Mocartas Fortepijono skyrius mokykloje gyvuoja tiek metų, kiek ir Jonavos meno mokykla. Skyriuje dirba 13 pedagogų ir 2 koncertmeisteriai. Kartu su mėgėjų ir tikslinio ugdymo programų lankytojais 2010 metais mokosi 107 pianistai. Pedagogai ir ugdytiniai nuolat […]

Akordeono instrumento skyrius

Akordeonas, patekęs į virtuozo rankas, sugeba ne tik pravirkti. Čia jis trūkčioja įniršusio žvėries alsavimu, čia lengvais pizzicato taškosi lietaus purslais čia aistringai suvirpa peteliškės sparnais…´ Akordeono skyrius gyvuoja nuo pat muzikos mokyklos įkūrimo pradžios. Šiuo metu skyriuje dirba vyresnieji mokytojai Galina Jančenko, Lena Rockina, Rasa Laimikienė, Laima Stakeliūnienė ir mokytojas metodininkas Nikolaj Kolesnikov. Akordeono […]