Sveiki atvykę į internetinę Janinos Miščiukaitės svetainę!

Bendruomenė

 

 

MOKYKLOS TARYBA

 

Pirmininkas- Renaldas Grigaliūnas

Pavaduotoja- Neringa Jegorovienė (tėvų atstovė)

Sekretorė- Daiva Aleksynienė

Nariai:

Jolita Nenortienė

Rasa Laimikienė

Lina Mikolaitytė (tėvų atstovė)

Lina Cechanoveckienė (tėvų atstovė)

 

 

MAŽOJI MOKYTOJŲ TARYBA

 

Pirmininkė- Roma Jurgilienė

Nariai:

Birutė Platkauskienė

Rita Trimonienė

Daina Suslavičienė

Virginija Verikienė

Rasa Laimikienė

Narimantas Murauskas

Renaldas Grigaliūnas

Jolita Nenortienė

Vaiva Andriulevičienė

Jonas Andriulevičius

Inesa Rupeikienė

Skaidrė Reznikovienė

 

 

METODINĖ TARYBA

 

Pirmininkė – Rita Trimonienė

 

Lina Žiegienė

Lena Rockina

Roma Razmienė

Asta Grigaliūnienė

Audra Ostasevičienė

Jolanta Grigienė

Živilė Antanavičienė

Živilė Martinaitienė

Jūratė Simonavičienė

 

ATESTACINĖ KOMISIJA

 

Pirmininkė- Roma Jurgilienė

Sekretorius- Fiodor Jančenko (mokytojas-ekspertas)

Nariai:

mokytoja-metodininkė Liudmila Petrakova

vyr. mokytoja Rasa Laimikienė

metodininkė Roma Balienė

tėvų atstovas: Inga Kuuzeorg-Petrikonienė

Švietomo, kultūros ir sporto deleguotas atstovas

vyr.specialistė Violeta Kolesnikienė

 

  Pavardė, vardas

 

 

 

Išsilavinimas Kvalifikacinė

kategorija

Kita

informacija

Dėstomas dalykas
1. Aleinikovienė Salvinija aukštesnysis vyresn. konc. šokio ugdymas

(koncertmeisterė)

2. Aleksynienė Daiva aukštasis vyresn.mokytoja šokio ugdymas
3. Andriulevičienė Vaiva aukštasis metodininkė šokio ugdymas
4. Andriulevičius Jonas aukštasis ekspertas edukologijos magistras teatrinis ugdymas
5. Antanavičienė Živilė aukštasis metodininkė šokio ugdymas
6. Antanavičius Valdas aukštasis vyresn.mokytojas muzikinis ugdymas
7. Asadauskaitė Dalia aukštasis metodininkė muzikinis ugdymas
8. Balienė Roma aukštasis metodininkė, vyresn..konc. edukologijos magistrė muzikinis ugdymas
9. Beniulis Petras aukštesnysis mokytojas muzikinis ugdymas
10. ČasasČeslovas aukštasis mokytojas

(be kategorijos)

ankstyvasis

ugdymas

11. Draskinienė Violeta aukštasis metodininkė muzikinis ugdymas
12. Grigaitė Monika aukštasis mokytoja

(be kategorijos)

dailės ugdymas
13. Grigaliūnas Renaldas aukštasis metodininkas muzikinis ugdymas
14. Grigaliūnienė Asta aukštasis metodininkė muzikinis ugdymas
15. Grigas Leonas aukštasis metodininkas muzikinis ugdymas
16. Grigienė Jolanta aukštasis ekspertė dailės ugdymas
17. Jančenko Fiodoras aukštasis ekspertas muzikinis ugdymas
18. Janušaitis Kęstutis vidurinis mokytojas muzikinis ugdymas
19. Juškevičienė Adrijana aukštasis vyresn.mokyt.,

konc.metod

psichologijos magistrė muzikinis ugdymas
20. Juškienė Regina aukštasis metodininkė, koncert. muzikinis ugdymas
21. Natalija Žuk aukštasis mokytoja
22. Kolesnikov Nikolaj aukštasis metodininkas, vyresn.konc. muzikinis ugdymas
23. Kubrakovskaya Elena aukštasis metodininkė, vyresn.konc. muzikinis ugdymas
24. Laimikienė Rasa aukštasis vyresn.mokytoja socialinių mokslų magistrė muzikinis ugdymas
25. Martinaitienė Živilė

 

aukštasis metodininkė teatrinis ugdymas
26. Merkelienė Eglė aukštesnysis vyresn.mokytoja muzikinis ugdymas
27. Murauskas Narimantas aukštasis vyresn.mokytojas muzikinis ugdymas
28. Naujokienė Inga aukštasis metodininkė dailės ugdymas
29. Nenortienė Jolita aukštasis vyresn.mokytoja dailės ugdymas
30. Ostasevičienė Audra aukštasis metodininkė muzikinis ugdymas
31. Petrakova Liudmila aukštasis metodininkė, vyresn.konc. muzikinis ugdymas
32. Petrošienė Daiva aukštasis vyresn.mokyt.,

vyresn.konc.

 

muzikinis ugdymas
33. Poškus Tomas aukštasis vyresn.mokytojas meno pedagogikos magistras muzikinis ugdymas
34. Razmienė Roma aukštasis mokytoja muzikos magistrė muzikinis ugdymas
35. Reznikovienė Skaidrė aukštasis vyresn.mokyt.,

vyresn.konc.

muzikinis ugdymas
36. Rimkutė Diana aukštasis metodininkė psichologijos magistrė muzikinis ugdymas
37. Rockina Lena aukštasis vyresn.mokytoja muzikinis ugdymas
38. Rupeikienė Inesa aukštasis metodininkė muzikinis ugdymas
39. Sekrienė Laima aukštasis vyresn.mokytoja muzikinis ugdymas
40. Simonavičienė Jūratė aukštasis metodininkė muzikinis ugdymas
41. Skrobot Greta aukštasis koncertmeisterė šokio ugdymas

(koncertmeisterė)

42. Stakeliūnienė Laima

 

aukštasis vyresn.mokyt.,

vyresn.konc.

muzikinis ugdymas
43. Suslavičienė Daina aukštasis vyresn.mokyt.,

vyresn.konc.

muzikinis ugdymas
44. Šukienė Jolanta aukštasis metodininkė, vyresn.konc. muzikinis ugdymas
45. Trimonienė Rita aukštasis metodininkė edukologijos magistrė muzikinis ugdymas
46. Serapinė Jurgita aukštasis vyresn.mokytoja edukologijos magistrė teatrinis ugdymas
47. Valatkienė Loreta aukštasis metodininkė, konc.metod. muzikinis ugdymas
48. Venskauskienė Jurgita aukštasis vyresn.mokyt.,

vyresn.konc.

muzikos magistrė ir atlikėja muzikinis ugdymas
49. Verikienė Virginija aukštasis vyresn.mokytoja muzikinis ugdymas
50. Žiegienė Lina aukštasis metodininkė, vyresn.konc. muzikinis ugdymas
51. Jurgita Gelūnaitė- Tervydienė aukštasis vyr. mokytoja
52.
53. Ragožina Liudmila aukštasis  

koncertmeisterė

muzikinis ugdymas

(koncertmeisterė)

54. Jurgilienė Roma aukštasis vyresn.mokytoja edukologijos magistrė
55. Platkauskienė Birutė aukštasis vyresn.mokytoja viešojo administravimo magistrė