Sveiki atvykę į internetinę Janinos Miščiukaitės svetainę!

Atributika

Logo_2012Mokyklos emblema ir himnas

Meno mūzų pilis

Laiko paukštė paliečia sparnais
Muzikos pasaulį
Kur liejas garsai, trykšta versmė paletėj,
Plaukia judesių žavi gama
Ir pripildo sielą,
Kai rampų šviesoj šypsos veidai jaunystės.

 

Palydėk vaikystę į svajonių pilį
Ten kur mūzos liečia keturstygę lyrą.
Susiburkim minčiai prie sraunios Lietavos
Ir išauskim juostą grožio ir vilties.

 

Griežia žiogas pievoj smuikeliu
Suprantu jo dainą
Ir šlama klevai, jūra garsų už lango
Visi takeliai ir keliai
Vedą į mokyklą
Tarsi gulbė gieda himną mūs jaunystės.

 

Palinkėk kūrybos, nesuklyst sunkumuos
Sėki grūdą meilės darbui iš širdies.
Joninių laužais mes apjuosim pilį
Mums visiems brangi Meno mokykla.

 

Žodžiai ir muzika Virginijos Verikienės

 

 

 

 

 

 

 

Istorinio šokio kolektyvas „Fioretti“

fioretti

 

 

Tautinės muzikos ir šokių ansamblis „Ratilelis“

ratilelislogo